Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4x4 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ