Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ»