Επιστροφή

Περιληπτική προκηρύξη μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ενός πολυεργάτη

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
 
   Προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση: «Ενός (1) πολυεργάτη με λεπίδα και αλατιέρα για τον αποχιονισμό της περιοχής Καραγιαννίων του Δήμου Κοζάνης, για τη χειμερινή περίοδο 2009-2010»
 
 Η δημοπρασία θα γίνει την 21η Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Δευτέρα στη Γραμματεία Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1 Κοζάνη-γραφείο 9) παρουσία της Αρμόδιας Επιτροπής. Η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών είναι η 10 : 30 π.μ.
 
 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ατομικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ιδιοκτήτες πολυεργάτη με ιπποδύναμη μηχανήματος 120 HP τουλάχιστον και άνω.
 
 Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 100,00 €, απευθύνεται προς το Δήμο Κοζάνης ισχύος τουλάχιστον  60 ημερών.
 
 Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη.
  Η χρηματοδότηση της μίσθωσης προέρχεται από ιδίους πόρους.
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την δημοπρασία και να ζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Γραμματεία Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1 Κοζάνη-γραφείο 9-τηλ. 24613 50329)