Επιστροφή

Πραγματοποίηση δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων επιλογής των μελών επιτροπών διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης έργων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κοζάνης θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 22/1/2020 και ώρα 10:00 π.μ., δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις για την επιλογή των μελών των επιτροπών  διαγωνισμών  για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης των έργων:

1.  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

2.  «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017 ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

3.  «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

4.  «ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΛΑΤOΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

5.  «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ»

 με την παρ. 5.3 του άρθρου 5 της με αρ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4841/29.12.2017