Επιστροφή

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 88.970,87 € (χωρίς  ΦΠΑ 24%).

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Μελέτη

Συγγραφή υποχρεώσεων

ΕΕΕΣ