Επιστροφή

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Προκηρύσσει


την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης η οποία θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα ορισθεί.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις των ενδιαφερομένων για την υποψηφιότητά τους υποβάλλονται απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο δια του Προεδρείου του με την έναρξη δια της παρούσης προκήρυξης της διαδικασίας επιλογής του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» και μέχρι την ημερομηνία που θα ορισθεί για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης.
Πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης (Δημαρχείο, Πλ. Νίκης 1, γραφείο 9).
Αρμόδιος υπάλληλος Μανδραβέλης Θεόδωρος, τηλ. 24613-50328.

Προκήρυξη