Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασίας σε τεχνικούς (ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, οικοδόμους, ξυλουργούς κλπ) με δελτίο παροχής υπηρεσιών για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης