Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση κυλικείου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης έχοντας κηρύξει άγονο και τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Κοζάνης, ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση εκμίσθωσής του.

Η απευθείας ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του αρ.438/7-12-2021 επαναληπτικού διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Αργυροκάστρου 13, 50131 Κοζάνη) από την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 μέχρι την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:30μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Αργυροκάστρου 13, 50131 Κοζάνη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Έντυπο πρόσκλησης