Επιστροφή

Πρόσκληση ενδιαφέροντος, υποβολής αιτήσεων για ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ελαιοχρωματιστές, εργαζόμενους σε οικοδομικά και συναφή επαγγέλματα με δελτίο παροχής υπηρεσιών (Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας εκπαίδευσης)