Επιστροφή

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)