Επιστροφή

Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων υπαιθρίου εμπορίου φορητής έψησης και καντινών για δραστηριοποίηση κατά την περίοδο των Αποκρεών (ορθή επανάληψη)

Έχοντας υπόψη :

το Ν4497/17 και ιδιαίτερα το άρθρο 40 παρ 8 ,

την υπ’ αριθμ.  679/2019 ΑΔΣ όπου καθορίζονται τα τέλη υπαιθρίου εμπορίου

την υπ’ αριθμ 37/2020 ΑΔΣ όπου καθορίζονται οι θέσεις και οι ημέρες δραστηριοποίησης αυτών.

Καλούμε τους κατόχους άδειας άσκησης υπαιθρίου στάσιμου και πλανοδίου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης (ποπ κορν, κάστανα, λουκουμάδες κ.α) να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο  εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι θέσεις και οι ημερομηνίες των εκδηλώσεων αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

α/α

Χωρος

θέσεις φορητής εψησης

θέσεις καντινών

ημερομηνία εκδηλώσεων

1

Φανός Σκρκας

2

1

27/2 & 1/3

2

Φανός Αγίου Αθανασίου

2

1

24/2 & 1/3

3

Φανός Λάκκος τ’ Μαγγανη

2

-

29/2 & 1/3

 4

Φανός Πλατάνια

2

1

25/2 & 1/3

5 Φανός Αγίου Δημητρίου 2 - 24/2 & 1/3
6 Φανός Αριστοτέλη 2 - 26/2 & 1/3

 

συνολο

12

3

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους, β. αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,  έως τις 18 Φεβρουαρίου 2020.

Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου και ώρα 10πμ  στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που τους αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια κατάληψης χώρου για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την σχετική Απόφαση και ανέρχονται σε 10 ευρώ ανά μμ και θέση ημερησίως για τις φορητές συσκευές εψησης και 30 ευρώ ανά θέση ημερησίως για τις καντίνες. Οι αδειοδοτουμενοι θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στην ΑΔΣ 37/2020.

 

Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων υπαιθρίου εμπορίου φορητής έψησης και καντινών για δραστηριοποίηση κατά την περίοδο των Αποκρεών (ορθή επανάληψη)