Επιστροφή

Συμμετέχοντες εμποροπανήγυρης Δρεπάνου

Αναφορικά με την εμποροπανήγυρη Δρεπάνου, που θα διεξαχθεί από 22-14 Ιουνίου 2024, ο Δήμος Κοζάνης προκήρυξε με την υπ’ αριθμ. 12773/1-5-24. Τα προσωρινά αποτελέσματα αλλά και τα οριστικά αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης (https://openmarket.mindev.gov.gr/ )

 Με την υπ’ αριθμ 15519 /31-5-2024 συμπληρωματική πρόσκληση προκηρύχθηκαν οι κενές και αδιάθετες θέσεις. Με την παρούσα κατατέθηκαν αιτήσεις, από 30 ενδιαφερόμενους.

  Τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην παραπάνω πλατφόρμα. Στον πίνακα  φαίνεται η κατανομή των θέσεων των εκθετών καθώς και τα αναλογούντα τέλη.

Παρακαλούμε τους εκθέτες του πίνακα, να καταβάλλουν τα τέλη που τους αναλογούν σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, έως τις 15 Ιουνίου 2024. Στην κατάθεση που θα γίνει, πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, εμποροπαν. Δρεπάνου.

 Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του αποδεικτικού κατάθεσης στο mail: emporopanigiri@kozanh.gr .

 Αν δεν καταβληθούν τα τέλη, οι θέσεις θα θεωρηθούν κενές. Μετά την εξόφληση των τελών, θα εκδοθεί έγκριση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Στο παράρτημα επισυνάπτεται έντυπο με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Δήμος.