Επιστροφή

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης, εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη

Βαθμός ασφαλείας:

Βαθμός προτεραιότητας:

Να διατηρηθεί ως :

Κοζάνη, 25/06/2012

Αριθμ. πρωτ.: 863

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση

Ταχ.Κώδ Πληροφορίες

Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καστοριάς & Φλεμινγκ

501 00

Θεοδωρίδου Σοφία

24613 0 1194

24610-29170
 
 
 
ΘΕΜΑ
:

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης, εν όψει της επικείμενης επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη κκ Βαρθολομαίου»

Σχετ.  
:
  
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο   Δήμαρχος   Κοζάνης

Λαμβάνοντας υπόψη :

1.Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).

4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
 

Α) Απαγόρευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης την Τετάρτη 27/06/2012 στις παρακάτω οδούς:

 
  • Χαρισίου Μεγδάνη και οι κάθετοι αυτής ( Μητροπολίτου Κωνσταντίου και Βαμβακά τις ώρες 15:00 – 22:00
  • Παύλου Μελά, από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής έως την πλατεία 28ης Οκτωβρίου καθώς και η Πλατεία Νίκης, Πλ. 28ης Οκτωβρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου (έως το ύψος της οδού Λιούφη) τις ώρες 15:00- 19:30.

   Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την οδό Δημοκρατίας.

  • Ξεν. Τριανταφυλλίδη, τις ώρες 15:30- 22:00.
 
 

Β) Ο πεζόδρομος Ξενοφώντος, εκτός των οχημάτων της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, θα παραμείνει κλειστός από την Τετάρτη 27/06/2012 και ώρα 10:00 έως το Σάββατο 30/06/2012 και ώρα 17:00.

 
 
 
 
 
 

Γ) Απαγόρευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης την Παρασκευή 29/06/2012 στις παρακάτω οδούς:

 
  • Μερκούρη Κυρατσού, τις ώρες 10:00- 15:00.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την οδό Β. Φόρη.

  • Εθελοντών( έμπροσθεν της Λέσχης Αξιωματικών),τις ώρες 13:00- 19:00.
 

Δ) Απαγόρευση των φορτοεκφορτώσεων στον πεζόδρομο Ειρήνης και Κοβεδάρων την Τετάρτη 27/06/2012 τις ώρες 15:30- 17:30.

 

Ε)Απαγόρευση της στάθμευσης στην οδό Μπουσίου, από τη διασταύρωσή της με την πλατεία Ελευθερίας έως τη διασταύρωσή της με την οδό Εστίας την Παρασκευή 29/06/2012 τις ώρες 12:00- 15:00.

 

ΣΤ) Απαγόρευση της στάθμευσης των ταξί στην κεντρική πιάτσα (πλατεία Νίκης) για την εξυπηρέτηση της τιμίας συνοδείας της ΑΠΘ την Τετάρτη 27/06/2012 και ώρες 16:30- 20:00 καθώς επίσης την Παρασκευή 28/06/2012 και το Σάββατο 29/06/2012 και ώρες 13:00- 14:00.

 
 

Ζ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ».

 
 

Η) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.

 
 
 
 
                            
                                                    Η Διευθύντρια

                                                        Δημοτικής Αστυνομίας

 
                                                                                                                             
 

                                                                                                         Θεοδωρίδου Μαρία