Επιστροφή

Ανακοίνωση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους Κοινόχρηστους Χώρους

Σχετ:  α. το άρθρο 60 του Ν.4795/2021

        β. το άρθρο 65 του Ν.4688/2020

        γ. η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 27683/ΦΕΚ 1814Β/29-4-21

 

Υπενθυμίζουμε τους επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης, ότι για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας. Η άδεια αυτή εκδίδεται και ισχύει για το τρέχον έτος.

 

Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη χορήγηση αυτών των αδειών είναι η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Τα γραφεία της Υπηρεσίας στεγάζονται επί της Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος. Στο χώρο λειτουργεί πύλη πρωτοκόλλου. Τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης είναι 2461355102,115,137. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά στο e-mail doled@kozanh.gr, είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου.

 

Η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών είναι η κάτωθι:

  1. 1. Οι επαγγελματίες εστίασης καταθέτουν αίτηση για κατάληψη ΚΧ με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Α. Αίτηση  (έντυπο παρατίθεται στο παράρτημα)

Β. Σκαρίφημα, σχεδιάγραμμα, ή τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να φαίνεται η ζητούμενη κατάληψη του χώρου (προαιρετικό)

Γ. Άδεια του Καταστήματος.

Δ. Δημοτική ενημερότητα.

Ε. Υπεύθυνη δήλωση επαγγελματία- εκπροσώπου της επιχείρησης. (παράρτημα)

 

Αν δεν υπάρχει πληρότητα των δικαιολογητικών του αιτήματος, ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνεται για τις ελλείψεις του φακέλου. 

 

  1. 2. Προγραμματίζεται τηλεφωνικά ραντεβού για αυτοψία του προτεινόμενου χώρου, προσδιορίζεται και σημαίνεται ο χώρος προς κατάληψη.

 

  1. 3. Υπολογίζονται τα τέλη και ζητείται η μερική καταβολή τους από την επιχείρηση.

 

  1. 4. Εκδίδεται η άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ΚΧ

 

Σημειώνουμε ότι οι προσωρινές άδειες που εκδόθηκαν για την διευκόλυνση και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων πλέον έχουν λήξει από 31 Μαΐου.  Για την έκδοση των οριστικών αδειών, απαιτείται η καταβολή τελών.

Τα τέλη έχουν προσδιορισθεί με την υπ’ αριθμ. 142/21 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ετήσια, έχουν χαμηλότερο ύψος από τα περσινά και απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΔΚ Κοζανης

ΔΚ Αιανής- Κρόκου

Λοιπός Δήμος

ζώνη 1

ζώνη 2

ζώνη 3

22,00

10,00

4,00

5,00

2.50

 

Οι τιμές είναι σε ευρώ ανά τμ το έτος

 

Επισυνάπτεται παράρτημα με χρήσιμα έντυπα (αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και διάγραμμα επιτρεπόμενων παραχωρήσεων ΚΧ για τραπεζοκαθίσματα, παραδείγματα ορθής τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με το γ’ σχετικό, καθώς και το διάγραμμα καθορισμού ζωνών της πόλης ).

 

Επισυναπτόμενα: