Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ