Επιστροφή

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ο Δήμος Κοζάνης, στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας προς τους πολίτες, προχώρησε στην προμήθεια δύο (2) νέων απορριμματοφόρων οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 4 και πλήρως εναρμονισμένων με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη προμήθεια χρηματοδοτήθηκε από το 3ο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 220.150,00€ και αποτελεί συνέχεια της προμήθειας 600 κάδων απορριμμάτων που ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο μήνα. Τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση του στόλου απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου και σταδιακή αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων.

Η αναβάθμιση του εξοπλισμού καθαριότητας θα ολοκληρωθεί το επόμενο τρίμηνο με την προμήθεια νέου βυτιοφόρου οχήματος (χρηματοδότηση από το 3ο ΠΕΠ) και με την παραχώρηση χρήσης 430 κάδων απορριμμάτων από την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. προς τον Δήμο Κοζάνης με στόχο την πλήρη αντικατάσταση των παλαιών κάδων με νέους.

Σε σχέση με την εκτέλεση των έργων ανάπλασης και υποδομής στην πόλη ενημερώνουμε τους .....