Επιστροφή

Δήλωση Δημάρχου Κοζάνης σχετικά με το θέμα της κατασκευής αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης πλησίον του Δημοτικού σχολείου Χαρισίου Μούκα

«Για το θέμα της κατασκευής του συγκεκριμένου αντλιοστασίου πραγματοποιήθηκαν δύο ευρείες συσκέψεις, στις οποίες συμμετείχε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και βέβαια στελέχη της ΔΕΥΑΚ. Όπως έχει ήδη επισημανθεί, το έργο αυτό είναι απόλυτα ασφαλές, και επιβάλλεται να γίνει, γιατί χωρίς αυτό θα παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα η λειτουργία της τηλεθέρμανσης. Πρόκειται για ένα έργο που θα βελτιώσει την απόδοση της τηλεθέρμανσης και θα δώσει βάθος ζωής στο δίκτυο. Επίσης, είναι ενταγμένο στο ΕΠΕΡΑΑ, υψηλού προϋπολογισμού, και σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα. Η τηλεθέρμανση είναι ένα έργο που αναβάθμισε την ποιότητα ζωής της περιοχής και πρέπει να υποστηριχθεί. Δεν τίθεται κανένα θέμα επικινδυνότητας σχετικά με την κατασκευή αντλιοστασίου πλησίον του σχολείου. Εξετάστηκαν όλες οι εναλλακτικές λύσεις για να τοποθετηθεί το αντλιοστάσιο σε άλλο σημείο της πόλης, αλλά δεν κατέστη αυτό εφικτό. Η κατασκευή του επομένως είναι μονόδρομος»