Επιστροφή

Δήμαρχος Κοζάνης και Πρύτανης ΤΕΙ συντονίζουν τις κινήσεις τους για ανατροπή του σχεδίου "ΑΘΗΝΆ"

 Συνεργασία με τον Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας κ. Νίκο Ασημόπουλο είχε το πρωί της Δευτέρας 11 Μαρτίου ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας ενόψει της καθόδου το υ στην Αθήνα

Κατά την συνάντηση έγινε ανασκόπηση των εξελίξεων γύρω από το σχέδιο <<ΑΘΗΝΑ>> του Υπουργείου Παιδείας, τον αγώνα του Δήμου και του ΤΕΙ, καθώς και αλληλοενημέρωση για τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναληφθούν την τρέχουσα εβδομάδα.

Κοινός στόχος, όπως αυτός επαναβεβαιώθηκε από την συνάντηση, είναι η ύπαρξη ενός ισχυρού ΤΕΙ και ανατροπή των αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας που συρρικνώνει δραματικά το Ίδρυμα στην Κοζάνη.