Επιστροφή

Διακοπές ρεύματος στις τοπικές κοινότητες Κοίλων και Τετραλόφου

Διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013, στην τοπική κοινότητα Κοίλων  08.00-10.00 (περιοχή κοντά στην εκκλησία) καθώς και σε όλη την τοπική κοινότητα Τετραλόφου 11.00-14.30.