Επιστροφή

Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Παρακαλώ να παραβρεθείτε την Παρασκευή 2/11/2018 και ώρα 20.00 στην ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με το παρακάτω θέμα συζήτησης:
   
1.        Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης και Ταμειακού Απολογισμού έτους 2017 του Δήμου Κοζάνης.