Επιστροφή

Εγγραφές στα Δημοτικά Συμβούλια Νέων

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Ο Δήμος Κοζάνης προκειμένου να προβεί στη συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων (Τοπικού Συμβουλίου Νέων),   

ΚΑΛΕΙ

   Όλους τους νέους ηλικίας 15 έως 28 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια του Δήμου Κοζάνης να εγγραφούν στο δημιουργούμενο Μητρώο Νέων.

Το  έργο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Νέων είναι η αναγνώριση, η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας μας, η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων με τον Δήμο μας, για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων, την λήψη μέτρων για ενεργό και αποτελεσματική συνεργασία με Τοπικά Συμβούλια Νέων σε Εθνικό και Πανευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3443/2006.

 Οι εγγραφές θα γίνονται καθημερινά 1)στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων που βρίσκεται στην Κοζάνη, Π. Χαρίση 23, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 έως 14:30, 2) στο Γραφείο ενημέρωσης και πληροφόρησης του Δήμου Κοζάνης, που βρίσκεται στην Κοζάνη. Ξ. Τριανταφυλλίδη 1 (έναντι ΟΤΕ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 19:00, 3)στα Δημοτικά Καταστήματα όλων των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Κοζάνης, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας αυτών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τηλ.  195, 

24610-40575, 24610-50328, 24610-50329, 50300.

Ηλεκτρ.Δ/νση       www.kozanh.gr  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΠΑΦΙΛΗΣ