Επιστροφή

Ευχές του Δημάρχου Κοζανης Λάζαρου Μαλούτα και του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

*Ο πίνακας της κάρτας είναι έργο του Κοζανίτη ζωγράφου Μανώλη Δραγώγια, που παραχωρήθηκε για χρήση στην ευχετήρια κάρτα του Δήμου Κοζάνης