Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών για την ανέγερση υπόγειου βοηθητικού αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης - Ολυμπίου Γεωργάκη

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των εργασιών για την ανέγερση υπόγειου βοηθητικού αντλιοστασίου τηλεθέρμανσης, μετά από σχετική αίτηση της ΔΕΥΑ Κοζάνης, προβλέπεται το Σάββατο 23 Μαΐου και την Κυριακή 24 Μαΐου και ώρες 08:00- 15:00, διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ολυμπίου Γεωργάκη, από τη διασταύρωσή της με την οδό Φον Κοζάνι έως τη διασταύρωσή της με την οδό Ι. Φαρμάκη.
 
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 24 Μαΐου και η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της οδού Φον Καραγιάννη.