Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω μεταφοράς ιατρικού εξοπλισμού με γερανοφόρο όχημα στην οδό Βενιζέλου

Λόγω μεταφοράς ιατρικού εξοπλισμού με γερανοφόρο όχημα, προβλέπεται το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 05:45 - 08:15, διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Βενιζέλου, από τη διασταύρωσή της με την πλατεία 28ης Οκτωβρίου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Λιούφη.

 

Οι μεταφορά θα ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την οδό Τσιμινάκη.