Επιστροφή

Μεγάλο ενδιαφέρον στην ημερίδα απασχόλησης του Δήμου Κοζάνης

Με μεγάλο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η ημερίδα απασχόλησης, που διοργάνωσε ο Δήμος Κοζάνης την Κυριακή στο Κοβεντάρειο. Η πλούσια θεματολογία κάλυψε ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων όπως η διαδικασία εύρεσης εργασίας, οι δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας , η φορολογία, η κοινωνική οικονομία, ο ρόλος της εκπαίδευσης κ.α.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμος Κοζάνης θα συνεχίσει τις δράσεις με στόχο να συμβάλλουν ώστε η περιοχή να βγει από την κρίση με όρους οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.