Επιστροφή

Μέτρα για πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών

Μέτρα για πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών

από το δήμο Κοζάνης

 

Κ

αθώς διανύουμε την περίοδο με την υψηλότερη επικινδυνότητα για έκρηξη πυρκαγιάς, όπως έχει δυστυχώς αποδειχθεί και από τις πρόσφατες και συνεχιζόμενες καταστροφικές πυρκαγιές στη χώρα και τη ίδια τη περιοχή μας, ο Δήμος  Κοζάνης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των αστικών και περιαστικών δασών στα διοικητικά του όρια .

Η συνεισφορά των πολιτών  είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της  αποστολής .Για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών πρέπει να τηρούνται  τα παρακάτω μέτρα:

 

·         Απαγορεύεται η καύση απορριμμάτων, ξερών χόρτων και σιτοκαλαμιών κατά  την διάρκεια των θερινών μηνών  έως και το Σεπτέμβριο.

 

·         Απαγορεύεται το οποιοδήποτε άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο κατά τους επικίνδυνους μήνες έως και τον Σεπτέμβριο.

 

Η τήρηση της παραπάνω απαγόρευσης γίνεται με την επίβλεψη των Δημοτικών, Αστυνομικών και λοιπών Αρχών. Η παραβίαση της επιφέρει την εφαρμογή σχετικής νομοθεσίας των πυροσβεστικών διατάξεων και την επιβολή των ανάλογων κυρώσεων .

 

·         Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, οικιών και άλλων εγκαταστάσεων οι οποίες εφάπτονται σε ευαίσθητες δασικές εκτάσεις ή βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 50μ. από αυτές οφείλουν να λάβουν όλα τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της ιδιοκτησίας τους και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς στην γύρω περιοχή.

 Αυτά τα μέτρα συνοψίζονται παρακάτω :

 

*       ¶μεση αποψίλωση των οικοπέδων και των αυλών από ξερά χόρτα, φύλλα, πευκοβελόνες και κλαδιά και απομάκρυνση τους ή θάψιμο σε βάθος τουλάχιστον 30εκατοστών.

...............................................

Αποθήκευση των καυσόξυλων σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

...............................................

Καθαρισμός της στέγης των οικοδομημάτων από ξερά υπολείμματα και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών. Τα παραπάνω γίνονται με ευθύνη των ιδιοκτητών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους και όταν κρίνεται άκρως αναγκαίο ο Δήμος θα προβαίνει στον καθαρισμό και θα χρεώνει τις δαπάνες στους ιδιοκτήτες.

...............................................

Καθαρισμός των δένδρων σε ύψος τουλάχιστον 3μ. από το έδαφος από τυχόν ξερά κλαδιά και θάμνους που βρίσκονται κοντά σε σπίτια σε απόσταση 10 μ. και απομάκρυνση τους όπως προηγουμένως.

...............................................

Οι ιδιοκτήτες  αγρών και χορτολιβαδικών εκτάσεων οι οποίες βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές οφείλουν να διαμορφώσουν ζώνες πυρασφάλειας 5 τουλάχιστον, μέτρων περιμετρικά των χωραφιών και οπωσδήποτε μεταξύ αυτών και των κατοικιών, για να προστατευθούν οι οικίες σε περίπτωση πυρκαγιάς με αέρα .

 

Ο Δήμος Κοζάνης, σε συνεργασία με το Δασαρχείο  Κοζάνης συνεχίζει τις εργασίες των καθαρισμούτων αστικών και περιαστικών αλσών από πευκοβελόνες και ξερά υπολείμματα χόρτων, κλαδιών, θάμνων κ.λ.π. καθ’όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου .

 

Παράλληλα ο Δήμος συστήνει στους δημότες του τα εξής :

 

·         Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα και εύφλεκτα αντικείμενα μέσα στο δάσος και στους κάδους απορριμμάτων.

·         Αποφύγετε την κίνηση και παραμονή στα δάση-άλση κατά τις ώρες 13:00-17:00, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες με υψηλή θερμοκρασία και ξηρασία αέρα, ή  με ισχυρό άνεμο. Προστατεύετε έτσι το χώρο και τον εαυτό σας από τον κίνδυνο πυρκαγιάς .

·         Σεβαστείτε τους πυροσβεστικούς κρουνούς , τις πυροσβεστικές φωλιές , τα παρατηρητήρια , τους πυροσβεστήρες, τις υδατοδεξαμενές κ.λ.π. που βρίσκονται σε Κοινόχρηστους χώρους και θα βοηθήσουν στην πρόληψη και κατάσβεση της φωτιάς .

·         Μεριμνήστε να έχετε στην αυλή σας παροχή νερού και μεγάλου μήκους λάστιχα που να φθάνουν σε όλη την έκταση της ιδιοκτησίας σας .

·         Τηλεφωνήστε αμέσως στην Πυροσβεστική, στο 199, εάν παρατηρήσετε καπνό, φωτιά ή έκρηξη, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των υπευθύνων για την κατάσβεση και παρέχετε όποια βοήθεια ζητηθεί, όπως λάστιχα, άμμο, μηχανήματα, τρακτέρ κ.λ.π.

 

Η πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών είναι καθήκον όλων μας. Παρακαλούνται οι δημότες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να περάσει ανώδυνα αυτή η επικίνδυνη για τα δάση και τη ζωή μας περίοδος.