Επιστροφή

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της 52629/28-12-2009 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ του Δήμου Κοζάνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της 52629/28-12-2009 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ του Δήμου Κοζάνης, αναρτήθηκαν την Δευτέρα 05-07-2010.
 
Οι επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες των ανωτέρω πινάκων, οι οποίοι δεν προσκόμισαν δικαιολογητικά κατά τις ημερομηνίες των Προσωρινών  Αποτελεσμάτων, καλούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου έως και την Τετάρτη 14-07-2010.
 
Αιτήσεις Θεραπείας γίνονται επίσης δεκτές κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα.
 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
.
ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ