Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 4 Αυγούστου, στις 20:00

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014 και ώρα 20.30 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη. Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από το http://www.ustream.tv/channel/koventario-live-camμε τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1. Έγκριση Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσης και Ταμειακού Απολογισμού έτους 2013 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

1. Χορήγηση ή μη συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης σχιστόλιθου σε Δημοτική έκταση της θέσης «Ράχης» Τ.Κ. Δρεπάνου Δ.Ε. Ελλησπόντου Δ. Κοζάνης, εμβαδού 5.557,00 τ.μ., στην εταιρία Λατομεία Ε.Π.Ε.

Εισηγητής: κ. Κυριακίδης Κων/νος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

2. Χορήγηση ή μη συναίνεσης διενέργειας ερευνητικών εργασιών προς διαπίστωση ύπαρξης σχιστόλιθου σε Δημοτική έκταση της θέσης «Ράχης» Τ.Κ. Δρεπάνου Δ.Ε. Ελλησπόντου Δ. Κοζάνης, εμβαδού 6.892,00 τ.μ., στην εταιρία Λατομεία Ε.Π.Ε.

Εισηγητής: κ. Κυριακίδης Κων/νος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

3. Έγκριση τροποποίησης της 41/2014 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -Δήμου Κοζάνης – Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Κοζάνης - Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης/ ΕΛΚΕ με τίτλο «Εκτίμηση της προέλευσης εξασθενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ακρινής – Αγίου Δημητρίου- Ρυακίου- Κοιλάδας του Δήμου Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Θεοδωρίδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κοζάνης

4. Έγκριση ή μη τοποθέτησης προσωρινών κατασκευών σε χαρακτηρισμένο κοινόχρηστο χώρο ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ.

Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

5. Έγκριση του αριθμ. 1/8-7-2014 πρακτικού Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Εισηγήτρια: Κα Νικολέτα Μπουμπόναρη, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

6. Καθορισμός χρονικών διαστημάτων υποβολής δικαιολογητικών για την ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

7. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

8. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους Δημότες του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

9. Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού καταστήματος επί της οδού Τσιμηνάκη 2.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

10. Έγκριση εκμίσθωσης χωραφιών Τοπικών Κοινοτήτων Ανθοτόπου, Πτελέας, Πετρανών, Σκήτης και Αγίου Χαραλάμπους.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

11. Παραχώρηση οικοπέδου στο κληροδότημα Πατένα.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

12. Έγκριση έκθεσης Β’ τριμήνου του έτους 2014 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

13. Τροποποίηση της 246/2014 ΑΔΣ με θέμα «έγκριση έκθεσης Α’ τριμήνου του έτους 2014 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

14. Εξέταση αιτήσεων για μείωση ενοικίων Δημοτικών Καταστημάτων

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

15. Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2014

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης

16. 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις σχεδίου πόλεως Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

17. 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμορφώσεις – οικοδομικές εργασίες Δημοτικών κτιρίων - υποδομών».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

18. 2η παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

19. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

20. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση τμημάτων υφιστάμενου αστικού οδικού δικτύου – Βελτίωση της εισόδου και εξόδου της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Θεσσαλονίκης στην πόλη της Κοζάνης »

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

21. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Κοιλάδας »

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

22. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στα Ο.Τ. 13,14,16,18 περιοχής εργατικών κατοικιών στη ΖΕΠ Κοζάνης »

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

23. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή –Αναβάθμιση υπαίθριου αμφιθεάτρου »

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

24. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων της περιοχής ¨Ηπειρώτικα¨ Κοζάνης »

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

25. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία Νέου οικισμού Κλείτου Β’ φάση »

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

26. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου «Εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων δ.δ. Μαυροδενδρίου»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών Α.Π.Ε. στο Ο.Τ. 19 της ΖΕΠ Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

28. Λήψη οριστικής απόφασης για την μετατόπιση των περιπτέρων της Πλατείας Νίκης

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Καραπάτσιος, Αντ/ρχος Δήμου Κοζάνης.

29. Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 
Δημήτρης Μαυροματίδης