Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 25 Ιουνίου στις 20.00

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  21-06-2012

 Αρ. Πρωτ : 38.484

 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
25-06-2012
 
ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
ΩΡΑ
20:00
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.  

Επίσκεψη Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Κοζάνη. Απονομή τιμητικής διάκρισης.

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. 

 
2.  

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΔΕΥΑΚ – ΙΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με αντικείμενο την εκπόνηση Προκαταρκτικής Μελέτης για την αναβάθμιση και επέκταση της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης με εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
 
3.  

Α)Παράταση προθεσμίας περαίωσης των έργων α)«Βελτίωση οδικού δικτύου Κοίλων», β)Δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων και Ομβρίων Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου»

Β)Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή Δημαρχείου Δήμου Ελλησπόντου»

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
4.  
Επιλογή χώρου μετεγκατάστασης Ακρινής

Εισηγητές: κ.κ. Μαυροματίδης Δημήτριος, εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα μετεγκαταστάσεων οικισμών, Πουτογλίδης Παύλος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ακρινής.

 
5.  

Έγκριση Α.Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης:

α) Α.Δ.Σ. 6/2012 «Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012»

β) Α.Δ.Σ. 7/2012 «Πρόγραμμα Δράσης 2012»

γ) Α.Δ.Σ. 8/2012 Πρόσληψη προσωπικού για το αναψυκτήριο (δίμηνα)

Εισηγητές: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Κοιν. Επιχ., Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 
6.  
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Θεοδωρίδης Θεόδωρος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΠΕΠΟΚ Α.Ε.
 
7.  
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΔΗ.ΚΟ. Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Βασδάρης Θεόδωρος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΑΝ.ΔΗ.ΚΟ.  Α.Ε.
 
8.  

Εκποίηση ή μη δημοτικής έκτασης εμβ. 5.528,68 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητές: κ.κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος σύμβουλος για την ακίνητη περιουσία του Δ.Κ., Κατωτικίδης Ανέστης, Πρόεδρος Τ,Κ, Αλωνακίων.

 
9.  

Εξειδίκευση θέσεων έπειτα από τον προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2012

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
10. 

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Κοζάνης

Εισηγήτρια: Κα Κουϊμτζίδου Ελπίδα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
11. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
12. 
Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών Διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών Παιγνίων, γ)Παραγωγικών αδειών.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης

 
13. 

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 20:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 25-06-2012, τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 
 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ