Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης /18-3-2010

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης /18-3-2010
 
      Η  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Κοζάνης,  καλεί  τα  μέλη  του  σε τακτική συνεδρίαση,  που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ» κτιρίου, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  Πέμπτη  18-3-2010 στις 20:30, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης: 
 
 
            Έγκριση της αριθμ. 160/2009 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (2010-2015) – Τιμολογιακή Πολιτική.
Εισηγητές: κ.κ. Ιωάννης Κοκαλιάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ, Γεώργιος Παυλίδης, Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΚ.
 
            Έγκριση Πρακτικού Συμβουλευτικής Επιτροπής Χωροταξίας – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων  - Περιπτέρων του Δ.Σ. Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
            Τροποποίηση συστατικών πράξεων, ως προς τους πόρους, των Νομικών Προσώπων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.   
 
            Α)Αποδοχή διαφόρων ποσών, Β)Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων, Γ)Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2010.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
            Α)Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων, Β)Έγκριση Α.Π.Ε., Γ)Παράταση περαίωσης διαφόρων έργων, Δ)Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.
Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βασδάρης, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
            Έγκριση χορήγησης αδειών
Α)Υπηρεσιών Διαδικτύου, Β)Τεχνικών Παιγνίων.
Εισηγήτρια: Κα Αναστασία Σιόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης.
             Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Πέμπτη 18-03-2010, τις ώρες από 17:00 έως 20:00.  
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΟΜΟΥ