Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στις 21.00

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
  Κοζάνη 8-11-2013

 Αρ. Πρωτ : 75733

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
12-11-2013
 
 
 
 
ΗΜΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
 
 
 
 
ΩΡΑ
21:00
 
 
 
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 
 
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
 
 
 
1.      

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΥΠΕΚΑ με τίτλο «Για τη μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής, άθλησης και περιβαλλοντικής ενημέρωσης σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, στο δάσος «Κουρί» στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Εισηγητής: κ. Παπαγεωργίου Ιωάννης, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
2.      

Έγκριση της αριθμ. 234/2013 Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη δανείου με Τραπεζικό Ίδρυμα για την κάλυψη μέρους ίδιας συμμετοχής ΔΕΥΑΚ για εκτέλεση του έργου: «Επέκταση εκσυγχρονισμός υφιστάμενης εγκατάστασης Τηλεθέρμανσης Κοζάνης».

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.

 
3.      

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κοζάνης στην έκθεση Philoxenia 21-24 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Εισηγητής: κ. Κυριακίδης Κων/νος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 
4.      

Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013.

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
5.      

Διαγραφή διαφόρων βεβαιωθέντων ποσών και επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
6.      

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κτίριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης»

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 

 
7.      

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου « Δίκτυο Μεταφοράς ακαθάρτων και ομβρίων Λιάπειου Αθλητικού κέντρου»

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
8.      

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου « Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
9.      

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών» του προμηθευτή Euro Athletic-Μαυροκεφαλίδης Χρ. Ιωάννης.

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 

 
10. 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών» του προμηθευτή Παπαναστασίου ΑΒΕΕ.

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης. 

 
11. 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέου αγωγού τροφοδοσίας Τ.Δ. Αυγής»

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
12. 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου « Ανάπλαση οικισμού παλιννοστούντων – κατασκευή οδοποιίας»

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
13. 

Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας της 1ης 2ης και 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και 4ης παράτασης της 4ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου « Κτίριο Βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού χώρου Βιβλιοθήκης»

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
14. 
Έγκριση χορήγησης:
α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
 
15. 
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
 
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 
 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 19:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.

Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Τρίτη 12-11-2013 τις ώρες από 17:00 έως 19:00.

 
 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ