Επιστροφή

Τελικά αποτελέσματα ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023 στο Δημαρχείο Κοζάνης, οι τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης στο πλαίσιο του διδακτικού έτους 2023-2024.

 

Τελικός πίνακας επιτυχόντων (πλήρους απασχόλησης)

Τελικός πίνακας επιτυχόντων (4-ωρης απασχόλησης)

Τελικός πίνακας επιτυχόντων (3-ωρης απασχόλησης)

Τελικός πίνακας κατάταξης

Τελικός πίνακας απορριπτέων