Επιστροφή

Την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υποκατάσταση της συμβατικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές, πραγματοποιεί ο Δήμος Κοζάνης καθώς προχώρησε στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 5 Κwp στo δώμα του κτιριακού συγκροτήματος του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης και 5 Κwp στη στέγη του Δημοτικού σχολείου της Νέας Χαραυγής.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Α.Π.Ε ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υποκατάσταση της συμβατικής ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές, πραγματοποιεί ο Δήμος Κοζάνης.

Η πρωτοβουλία που υλοποιείται, αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 5 Κwp στo δώμα του κτιριακού συγκροτήματος του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης και 5 Κwp στη στέγη του Δημοτικού σχολείου της Νέας Χαραυγής.

Οι εν λόγω επιλογές του δήμου έχουν έναν ιδιαίτερα εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά στα σχολεία προωθείται στη νέα γενιά το νόημα της λειτουργίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και δίνεται έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε ένα χωριό όπως η Χαραυγή, έχει σημειολογικό χαρακτήρα, καθώς οι κάτοικοι έχουν ήδη υποστεί τις συνέπειες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το λιγνίτη, λόγω της μετεγκατάστασης, επομένως η εφαρμογή οποιασδήποτε καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας πρέπει να την έχει ως αφετηρία της.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στα δύο σχολεία. περιλαμβάνει ειδική σήμανση και σύστημα πληροφόρησης στις εισόδους των σχολικών κτιρίων και αποτελεί μέρος μιας διαρκούς προσπάθειας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών, των εκπαιδευτικών καθώς και των νέων της τοπικής κοινωνίας για τις δυνατότητες χρήσεις των ΑΠΕ στον αστικό χώρο και ειδικότερα σε δημόσιου χαρακτήρα κτίρια.

Συνολικά με τη χρήση των δύο συστημάτων εξασφαλίζεται μείωση περίπου 10 tn CO2 ανά έτος, ενώ τα συστήματα θα καλύπτουν στο σύνολό τους, το 45% της ζήτησης των φορτίων των σχολικών συγκροτημάτων, ενώ στόχος του Δήμου Κοζάνης είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε όλες τις ταράτσες και τις στέγες των σχολείων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το παραπάνω έργο χρηματοδοτείται από χρήματα του Δήμου που προέρχονται από τον τοπικό πόρο ανάπτυξης.