Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου

 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
----------------------
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
  Κοζάνη 19-10-2012
  Αρ. Πρωτ : 69.892
 
 
 
 
 
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
25-10-2012
 
 
 
ΗΜΕΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ
 
 
 
ΩΡΑ
20:00
 
 
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.      

Συζήτηση για την εξομοίωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου θέρμανσης με εκείνου του Πετρελαίου Κίνησης.

Εισηγητής: κ. Μαλούτας Λάζαρος, Δήμαρχος Κοζάνης.

2.      

Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες, φιλανθρωπικά νοσηλευτικά ιδρύματα, καταστήματα, ξενοδοχεία για το έτος 2013.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αποστολίδης, Αντ/ρχος Κοζάνης

3.      

Ανακαθορισμός του συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το έτος 2013.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

4.      

Επιβολή τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών για το έτος 2013.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

5.      

Ανακαθορισμός των συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2013.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

6.      

Ανακαθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους και εξόδους των ιδιόκτητων σταθμών αυτοκινήτων (γκαράζ) για το έτος 2013.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

7.      

Επιβολή δικαιώματος βοσκής στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2013.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

8.      

Επιβολή δικαιώματος διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το έτος 2013.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

9.      

Ανακαθορισμός τέλους στάθμευσης (παρκόμετρα) για το έτος 2013.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

10. 

Επιβολή δικαιώματος χρήσης Δημοτικών Νεκροταφείων για το έτος 2013.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

11. 

Επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων στον κλειστό Σταθμό στην Πλατεία Συντάγματος για το έτος 2013.

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

12. 

Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

13. 

Καθορισμός τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς λυμάτων βόθρων για το έτος 2013.

Εισηγήτρια: : Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

14. 

Επιβολή τέλους αυθαίρετης καλλιέργειας για το έτος 2013

Εισηγήτρια:: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

15. 

Επιβολή ειδικού τέλους στάθμευσης σε οποιοδήποτε φορέα εκτός Δήμου, για έργα που εκτελούνται από φορείς και ιδιώτες σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης για το έτος 2013.

Εισηγήτρια:: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης

16. 

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Θεοδωρίδης Θεόδωρος, Πρόεδρος Επιτροπής.

17. 

Εξειδίκευση θέσεων προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ύστερα από το αριθμ. 55803/3454/12-10-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης

18. 

Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης για την ένταξη του Δήμου Κοζάνης στις Πράξεις: “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π.7 & Α.Π.8.” σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3879/10.

Εισηγητής:κ. Κυτίδης Κωνσταντίνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Δήμου Κοζάνης.

19. 

Απάντηση επί ερωτήματος του Δ.Σ. Ιωαννίδη Ελευθέριου για την απευθείας ανάθεση της συγκριτικής αξιολόγησης και προσαρμογής χωροταξικού πολεοδομικού σχεδιασμού.

Εισηγήτρια: Κουϊμτζίδου Ελπίδα, Αντ/ρχος Κοζάνης.

20. 

Συζήτηση μετά από αίτημα του Δ.Σ. Μητσιάκου Ιωάννη για την πρόταση Νόμου περί “Κατάργησης των μνημονίων, του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 και των εφαρμοστικών τους Νόμων – καταγγελία των δανειακών συμβάσεων”

Εισηγητής:Μητσιάκος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος

21. 

Ανάδειξη Αναδόχου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας – Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης με διαπραγμάτευση.

Εισηγητής:κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

22. 

ΕΡΓΑ: Α) Παρατάσεις προθεσμιών αποπεράτωσης έργων : 1) “Διαμόρφωση πάρκων και πλατειών Δ. Ελλησπόντου” Β) Πρωτόκολλα προσωρινής – οριστικής παραλαβής έργων : 1) “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Αγίου Χαραλάμπους και Βοσκοχωρίου” 2) “Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Βερμίου – Λαρίσης” Γ) Εγκρίσεις Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων: 1) “Διαμόρφωση πάρκων και πλατειών Δ. Ελλησπόντου” 2) 1ος ΑΠΕ “Αναψυκτήριο οικισμού Πύργου Δ.Δ. Κοντοβουνίου” 3)   3ος ΑΠΕ “Αναψυκτήριο οικισμού Πύργου Δ.Δ. Κοντοβουνίου” 4) “Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών πόλεως Κοζάνης”

Εισηγητής:κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

23. 

Θεσμοθέτηση ετήσιου Βραβείου Αειφόρου Σχολείου Δήμου Κοζάνης και έγκριση υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Εισηγητής: κ. Μαλούτας Λάζαρος, Δήμαρχος Κοζάνης.

24. 

Γνωμοδότηση για Μ.Π.Ε. Έργου “Μάντρα προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης απορρυπασμένων οχημάτων τέλους κύκλου Ζωής ...” που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καλαμιάς.

Εισηγητής: κ. Αποστολίδης Παναγιώτης, Αντ/ρχος Κοζάνης

25. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης

26. 
Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ) Παραγωγικών αδειών.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
27. 
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Πέμπτη 25/10/2012 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ