Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 28 Μαΐου

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  23-05-2012

 Αρ. Πρωτ : 31.156

 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
28-05-2012
 
ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ
 
ΩΡΑ
20:00
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.  
Λήψη μέτρων για τη λειτουργία των νεκροταφείων της Δ.Κ. Κοζάνης.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
2.  

Τροποποίηση της αριθμ. 43/2006 Α.Δ.Σ. που αφορά «Ορισμό αριθμού υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Κοζάνης που θα φέρουν τη στολή δικυκλιστών.

Εισηγητής: κ. Αποστολίδης Παναγιώτης, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
3.  

Α) Υποβολή προτάσεων  1)Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων με τύπου LED στο Δημοτικό Φωτισμό του Δήμου Κοζάνης, 2)Πλακοστρώσεις οδοποιίας νέου οικισμού Κλείτου και έγκριση μελέτης,  

Β)τρόπος εκτέλεσης έργου «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Κ. για το σχολικό έτος 2012-2013»

Γ) Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (Παιδικές Χαρές) Νέας Χαραυγής»

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
4.  

Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Χωροταξίας – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων, του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
5.  

Έγκριση της αριθμ. 72/2012 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά «Τιμολόγιο ύδρευσης κτηνοτροφικών μονάδων πόλης Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.
 
6.  

Έγκριση της αριθμ. 5/2012 Α.Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2012.

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 
7.  

Παραχώρηση της χρήσης πέντε (5) οχημάτων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
 
8.  

Ανακήρυξη δικαιούχων για λήψη βοηθήματος γάμου στου Δρίζειου Κληροδοτήματος, για το έτος 2012.

Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης.
 
9.  

Συζήτηση επί του ερωτήματος του Δ.Σ. Ιωαννίδη Ελευθερίου «Λειτουργία Δημοτικού Κήπου και Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου.»

Εισηγητής: Ιωαννίδης Ελευθέριος, Δημοτικός Σύμβουλος.

 
10. 

Συζήτηση επί του ερωτήματος του Δ.Σ. Ιωαννίδη Ελευθερίου «Ανάληψη, από δικηγόρους – μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, υποθέσεων που στρέφονται κατά του Δήμου Κοζάνης».

Εισηγητής: Ιωαννίδης Ελευθέριος, Δημοτικός Σύμβουλος.

 
11. 

Εξέταση αιτήματος Κοντογούνη Ζήση για ανάκληση της αριθμ. 11/2002 Α.Δ.Σ. που αφορά «Παραχώρηση οικοπέδου στο ΕΚΑΒ».

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
 
12. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
13. 
Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών Διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών Παιγνίων, γ)Παραγωγικών αδειών.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
14. 

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 28-05-2012, τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 
 
 
 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ