Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης για τον προϋπολογισμό την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  18-01-2013

 Αρ. Πρωτ : 3.515

 
 
 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
24-01-2013
 
ΗΜΕΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ
 
ΩΡΑ
20:00
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 
                                  

   Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω ΕΙΔΙΚΗ τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
 
 
1.  

 Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής : Κος Γεώργιος Τζέλλος, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
 
 
 
 
 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Πέμπτη 24-01-2013 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.  

 
 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ