Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 
  Κοζάνη 01-02-2013
  Αρ. Πρωτ : 6.608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
07-02-2013
 
 
 
 
 
ΗΜΕΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ
 
 
 
 
 
ΩΡΑ
20:00
 
 
 
 
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 
 
 
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
 
 
 
1.      
Πρόγραμμα Υπουργείου παιδείας «ΑΘΗΝΑ»

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

2.      

Ανασυγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Δημοτικών Επιχειρήσεων και Νομικών Προσώπων του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης

3.      

ΕΡΓΑ: Α. Επιτροπές: 1)Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης», 2)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους για το έργο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης», 3) Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Βελτίωση στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης», 4) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους για το έργο «Βελτίωση στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης».

Β. Εγκρίσεις Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων 1)Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Δημ. Υψηλάντη,

Γ. Έγκριση Α.Π.Ε. 1)Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή

Δ. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη οδού Αλικαρνασσού»

Ε. Υποβολή πρότασης για ένταξη έργων στο ΕΑΠ 2007-2011

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης

4.      

Α. Αποδοχή ή μη αλλαγής επωνυμίας της εταιρείας που έλαβε άδεια διενέργειας ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρου σε δημοτική έκταση Τ.Κ. Μαυροδενδρίου στη θέση «Ασβεσταριά» εμβ. 39.502,00

Β. Συναίνεση ή μη έκδοσης αδείας εκμετάλλευσης σε δημοτικό λατομικό χώρο στη θέση «Ασβεσταριά» Τ.Κ. Μαυροδενδρίου εμβ. 39.502,00 τ.μ. στο όνομα του Δήμου Κοζάνης (αίτηση ΑΤΛΑΣ Ε.Ε.).

Γ. Συναίνεση ή μη έκδοσης αδείας εκμετάλλευσης σε δημοτικό λατομικό χώρο στη θέση «Ασβεσταριά» Τ.Κ. Μαυροδενδρίου εμβ. 21.416,83 τ.μ. στο όνομα του Δήμου Κοζάνης (αίτηση ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΠΕ)

Εισηγητές: κ.κ. Κυριακίδης Κων/νος, Αντ/ρχος Κοζάνης, Αλμασίδης Χρ. Πρόεδρος Τ.Κ. Μαυροδενδρίου, Δήμου Κοζάνης.

5.      

Αποχαρακτηρισμός ή επαναδημοπράτηση Λατομικού χώρου αδρανών υλικών και σύσταση Επιτροπής για έλεγχο της τήρησης όρων της σύμβασης μετά από αίτηση παραίτησης της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητές: κ.κ. Κυριακίδης Κων/νος, Αντ/ρχος Κοζάνης, Κατωτικίδης Ανέστης, Πρόεδρος Τ.Κ. Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης. 

6.      

Ανταλλαγή αγροτεμαχίων που βρίσκονται στο αγρόκτημα της Τ.Κ. Χρωμίου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητές: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης, Κα Σιαμπανοπούλου Μελπομένη, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Χρωμίου, Δήμου Κοζάνης.

7.      

Έγκριση μίσθωσης ακινήτων που βρίσκονται στις Τ.Κ. Ακρινής, Καλαμιάς, Ξηρολίμνης, Πολυμύλου, Ρυακίου και Σκήτης, για τις ανάγκες άρδευσης αγροτεμαχίων.

Εισηγητές: κ.κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης, Πρόεδροι Συμβουλίων Τ.Κ..

8.      

Α. Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 18ου Νηπιαγωγείου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Κοζάνης.

Β. Απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 18ου Νηπιαγωγείου.

Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης.

9.      

Εκμίσθωση δημοτικών (σχολικών) αγροτεμαχίων: α)Τ.Κ. Σιδερών εμβ. 50,85 στρ. β)Τ.Κ. Αμυγδαλιάς (οικ.Σταυρωτής) εμβ. 33,8 στρ.

Εισηγητές: κ.κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης, Τατιγιάννης Αναστ., εκπρόσωπος Τ.Κ. Αμυγδαλιάς, Τσολακίδης βΘεόδωρος, Πρόεδρος Τ.Κ. Σιδερών, Δήμου Κοζάνης.

10. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
11. 
Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β) Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ) Παραγωγικών αδειών.

Εισηγητής: κ. Μαυροματίδης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
12. 
 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 
 
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 
 
 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 20:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Πέμπτη 07-02-2013 τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ