Επιστροφή

Συνεδριάζει την Δευτέρα 18 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Συνεδριάζει την Δευτέρα 18 Ιουλίου και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1.        Συνυπογραφή της Διακήρυξης της Βαρκελώνης  για την αναστολή των διαπραγματεύσεων των TTIP & CETA
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
2.        Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης – Α.Σ. Βέροιας VENOUS GROWERS  - ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού  Η ΕΝΩΣΗ με τίτλο «Για την δωρεάν παραχώρηση νωπών φρούτων ροδάκινων και νεκταρινιών βάσει των κανονισμών της Ε.Ε. 543/11, 1031/14 και 1369/15, τα οποία μπορεί ο Δήμος να οδηγήσει σε μεταποίηση (χυμό) και την παροχή τυποποιημένου φυσικού χυμού σε δικαιούχους»
 Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης
3.        Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
4.        Υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου «Υλοποίηση σχεδίου ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  Δήμου Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
5.        Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κοζάνης στο Δίκτυο πόλεων με Λίμνες.
Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6.        Εξέταση αιτήματος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης, για παραχώρηση της χρήσης οικίας επί της οδού Αγίου Γεωργίου 20 Α στην Κοζάνη (Δωρεά Παρθένας Σαββίδου).
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
7.        Μεταφορά η μη Λαϊκής Αγοράς Δημοτικής Κοινότητας Αιανής σε νέα θέση.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8.        Έγκριση για νέα άδεια ίδρυσης καταστήματος μετά την υπ’ αριθμ. 10727/08-03-2016 αίτηση της εταιρίας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» λόγω προσθήκης κατ’ επέκταση σε υφιστάμενο ισόγειο κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Βερμίου (3ο χλμ. Κοζάνης – Θεσσαλονίκης) στην Κοζάνη».
 Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9.        Διαγραφή επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών λόγω παραίτησης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή Παλαιού Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Αιανή Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις χώρων ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας στις επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διάνοιξη οδού Βαλαωρίτου Δ.Ε. Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 13, 14, 16 &18 περιοχής εργατικών κατοικιών στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15.        Χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανσης κεντρικού δρόμου της Τ.Κ. Λευκοπηγής»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16.        Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Κρόκου»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17.        Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης των έργων: α) Αγροτική οδοποιία και β) Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18.        Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.887 στην περιοχή «Πλατάνια – Αγ. Αθανάσιος»
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19.        Εξέταση ένστασης των Χουρχούρου Γεωργίου και Χατσίδου Ειρήνης κατά της με αριθμό 6/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 203 (δημιουργία χώρου Νηπιαγωγείου).
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20.        Τροποποίηση Αναμόρφωση –Προϋπολογισμού έτους 2016.
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21.        Καταρχήν απόφαση εκμίσθωσης η μη  δημοτικής έκτασης εμβ. 2.000 τ.μ. (τμήμα του υπ΄αριθμ. 555ια χέρσου αγροκτήματος Δρεπάνου) για επέκταση υφιστάμενων σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
22.        Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 10.279,60 τ.μ. (τμήμα του αρ.798 χερσολίβαδο της αναμόρφωσης 1976 αγροκτήματος «Μαυροδένδρι) Τ.Κ. Μαυροδενδρίου για ανέγερση πτηνοτροφικής μονάδας βιολογικής εκτροφής ελευθέρας βοσκής.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23.        Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού  4.010,30Τ.Μ (τμήμα του υπ΄αριθμ. 6 χερσολίβαδο διανομής του αγροκτήματος Κοίλων 1940 της Τ.Κ. Κοίλων του Δήμου Κοζάνης για επαγγελματική χρήση.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24.        Λύση συμφωνητικού εκμίσθωσης αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Σκήτης του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25.        Χορήγηση ειδικών αδειών βραχείας διάρκειας κατά την θρησκευτική εορτή της Αγίας Παρασκευής στη θέση «Λάκκος» της Δ.Κ. Κρόκου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.