Επιστροφή

Συνεδριάζει την Δευτέρα 22 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

Συνεδριάζει την Δευτέρα 22 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και ώρα 20.00  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.         Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Α.Π.Θ. – Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας – Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας – Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης -  ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. για το έργο: ΚΟΖΑΝΗ 2020+
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
2.        Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. για το έργο: Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
3.        Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης – Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
4.        Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με τίτλο: Κτιριακές εγκαταστάσεις δομών στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση και πολλαπλές αναπηρίες.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
5.        Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, με τίτλο: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων – Κατασκευή νέας πτέρυγας και αναμόρφωση – αναβάθμιση υπάρχουσας πτέρυγας Β στο Τιάλειο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
6.        Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια κινητού εξοπλισμού κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
7.        Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8.        Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση οδών Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9.        Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10.        Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κλπ Άνω Κώμης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11.        Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση και Επισκευή Στέγης Ειδικού Σχολείου
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12.        Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 13 Φωτοβολταϊκών διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων στις Επεκτάσεις του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
15.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και σύνοδες ψυχικές διαταραχές (Αυτισμό) – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
16.        Χορήγηση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου: Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
17.        Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: Οδοστρώματα – Επισκευές Κοζάνης (2015)
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
18.        Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου: Συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων & λοιπών κτιρίων Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
19.        Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου με τίτλο: Κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
20.        Πρόσληψη προσωπικού έως πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα για τη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
21.        ΕΑΠ 2012-2016 – Νέες Εντάξεις – Τροποποιήσεις έργων
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
22.        Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
23.        Αναμόρφωση - Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2017
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24.        Ανακλήσεις – Δεσμεύσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25.        Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Προμηθειών με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού θέρμανσης – κλιματισμού (ΒΜS) για το κλειστό Γυμναστήριο Λευκόβρυσης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26.        Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τοπικών Κοινοτήτων: α) Αμυγδαλιάς, β) Οινόης, γ) Αγίας Παρασκευής.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
27.        Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Πολιτικής Γης, τμήμα εποικισμού, αναδασμού για παραχώρηση κατά κυριότητα ενός τμήματος χέρσου εμβαδού Ε=64.489,52 τ.μ. Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου στο οποίο υφίστανται κτιριακές εγκαταστάσεις.
 Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
28.        Τροποποίηση της αριθμ. 160/2011 Α.Δ.Σ με θέμα: Παραχώρηση της χρήσης πέντε (5) αντλιοστασίων αρδευτικού καναλιού (ΣΟΥΛΟΥ) και τριών αντλιοστασίων Ρυακίου.
Εισηγήτρια: Κα Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντ/ρχος Κοζάνης.
29.        Αποδοχή ποσού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας για το έτος 2017.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
30.        Έγκριση της αριθμ. 18/2017 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» με θέμα: 2η Αναμόρφωση – τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΔΒΚ έτους 2017.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.
31.        Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καταστροφής Υλικών που δεν έχουν καμία αξία.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, αντιδήμαρχος Κοζάνης.
32.         Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ   
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά.
   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ