Επιστροφή

Συνεδριάζει την Τετάρτη 14 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης


Συνεδριάζει την Τετάρτη 14 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης και ώρα 20.00, στην αίθουσα του Πολυκέντρου Ακρινής, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.  Συζήτηση – Ενημέρωση για την μετεγκατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τ.Κ.  Ακρινής.
2.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Βελτίωση ασφάλειας αμαξοστασίου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
3.  Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών οικισμών.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
4.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: Γ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5.  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου: Διαγραμμίσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
6.  Χορήγηση 6ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Τ.Δ. Νέας Νικόπολης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7.  Χορήγηση 6ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Αιανής.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8.  Εξέταση αιτήματος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης για κοπή η μη έξι (6) δένδρων σε νησίδες της οδού Βερμίου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9.  Τροποποίηση της αριθμ. 406/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά έγκριση μελέτης έργου: Κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ.
 Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11.  Έγκριση Μελετών και τρόπος εκτέλεσης των έργων: α) Βελτίωση εγκαταστάσεων Γυμνασίου Καπνοχωρίου, β) Διαγραμμίσεις Δημοτικών Οδών 2017, γ) Ανάπλαση Χώρων Πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
12.  Επανέγκριση Μελετών & λήψη νέας απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης των έργων: α) Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Δρεπάνου, β) Αποκατάσταση οδών Δήμου Κοζάνης, γ) Ασφαλτόστρωση δρόμων πόλης Κοζάνης, δ) Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κλπ. Άνω Κώμης και ε) Συντήρηση και επισκευή στέγης Ειδικού Σχολείου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
13.  Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας: Επισκευή και συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
14.  Εξέταση Πρακτικών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Κοζάνης της πρώτης (248.826,20 €) και δεύτερης (248.826,20 €) δόσης  έτους 2017, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 
15.  Έγκριση της αριθμ. 23/2017 Α.Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης με θέμα «έγκριση Ισολογισμού 31ης Δεκεμβρίου 2016 (1-1-2016 έως 31-12-2016), Αποτελεσμάτων Χρήσης 2016 και προσαρτήματος και καλλιτεχνικού απολογισμού δράσης του ΔΗΠΕΘΕ για το 2016»
Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Λιάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης
16.  Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης επτά (7) θέσεων στάθμευσης στο Ο.Τ. 878, για την προσθήκη κατ’ επέκταση  τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
17.  Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης επτά (7) θέσεων στάθμευσης στο Ο.Τ. 755, για την προσθήκη κατ’ επέκταση  επτά  (7) αιθουσών στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
18.  Υποβολή αίτησης του Δήμου Κοζάνης για ένταξη στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESKO.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
19.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Ι.Γ.Μ.Ε. με τίτλο: Έρευνα για την ασφαλή ανάπτυξη των υποδομών και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Τ.Κ. Νέου Κλείτου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
20.  Εξέταση Πρακτικού με αριθμό 1/21-03-2017 της Επιτροπής Ονομασίας Οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού  - Πεζοδρομίων και Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
21.  Εξέταση Πρακτικού με αριθμό 2/17-05-2017 της Επιτροπής Ονομασίας Οδών – Πλατειών – Κυκλοφοριακού  - Πεζοδρομίων και Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης. 
22.  Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης και χρήσης οίκου ανοχής
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
23.  Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της πλατείας 28ης Οκτωβρίου και Τσιμηνάκη.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
24.  Έγκριση και δέσμευση διαφόρων πιστώσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
25.  Εξέταση αίτησης Μουρουζίδη Αναστάσιου για μείωση ενοικίου δημοτικών  καταστημάτων που βρίσκονται  στην Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
26.  Έγκριση της αριθμ. 23/2017 Α.Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης «Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης» με θέμα: 3η Αναμόρφωση – τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΔΒΚ έτους 2017.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.
27.  Κίνηση διαδικασιών για την αποδέσμευση λατομικής έκτασης στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
28.  Χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκών Αγορών.
Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
29.  Διαγραφή επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών.
Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
30.   Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις