Επιστροφή

Εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (από 01/06/2017 έως 30/06/2017)

 Ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους ενδιαφερόμενους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς να προσέλθουν το διάστημα από 01/06/2017 έως  30/06/2017  να υποβάλουν τη σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

• Για τις εγγραφές στους 1ο,2ο, 3ο, 4ο  Παιδικό Σταθμό θα πρέπει να προσέρχονται στα γραφεία του 1ου Παιδικού Σταθμού που βρίσκεται στην γωνία των οδών Γκέρτσου και Πόποβιτς (από 09:00 πμ έως 01:00 μμ.)

• Για τις εγγραφές στους περιφερειακούς Παιδικούς Σταθμούς (Τετραλόφου, Αιανής, Καισαρειάς και Κρόκου) και προς αποφυγή της ταλαιπωρίας, οι γονείς θα μπορούν να προσέρχονται στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς.

 Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 16065/22-04-2002 (ΦΕΚ 497/2002) και το άρθρο  7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών τα εγγραφόμενα στους Βρεφονηπιακούς παιδιά πρέπει να κατοικούν στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης ή να εργάζονται οι γονείς τους σε αυτόν. Η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή είναι εφικτή μόνο με την ύπαρξη κενής θέσης.

Οι γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους στο Σταθμό πρέπει:


- Να είναι εργαζόμενοι (δεν αποκλείεται και η εγγραφή ανέργων εφόσον καλυφθούν όλες οι αιτήσεις των εργαζομένων και υπάρχουν κενές θέσεις). Οι άνεργοι γονείς εξυπηρετούνται και από τους παιδικούς Σταθμούς της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κοζάνης οι οποίοι λειτουργούν με πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

- Για την εγγραφή των παιδιών στον Σταθμό θα προτιμώνται κατά κύριο λόγο τα παιδιά της περιοχής που εδρεύει ο Σταθμός, χωρίς να αποκλείονται περιπτώσεις εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε άλλη περιοχή του Δήμου και αυτό είτε γιατί δε λειτουργεί στην περιοχή Σταθμός, ή γιατί οι γονείς του παιδιού εξυπηρετούνται από το Σταθμό λόγο γειτνιάσεως της εργασίας τους.

Κριτήρια κατά την επιλογή
α) Προτεραιότητα στις εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κοζάνης,
καθώς γίνονται δεκτές οι αιτήσεις τους εκτός των διαδικασιών επιλογής, έχουν τα παιδιά:
- Των μονογονεϊκών οικογενειών
- Των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών
- Των οικογενειών στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχουν 67% και άνω ποσοστό αναπηρίας
β) Επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας παιδιά των οποίων οι γονείς:
- Είναι εργαζόμενοι και οι δύο με εισοδηματική κατάταξη
- Είναι εργαζόμενος ο ένας  με εισοδηματική κατάταξη
- Είναι άνεργοι γονείς με εισοδηματική κατάταξη

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ:

- Αίτηση-υπεύθυνη του Ν.1599/86 (χορηγείται) ( Αίτηση_MsWord) ( Αίτηση_Pdf)
1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδεια παραμονής γονέα.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
4.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του τελευταίου έτους (φορολογικό έτος 2016).
5.Βεβαίωση εργασίας γονέων (για τους μισθωτούς) ή βεβαίωση απασχόλησης από το ασφαλιστικό ταμείο (ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΥΔΥ κλπ) για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
6.Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (σελίδα εμβολίων) και ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία του παιδιού και αποτελέσματα πρόσφατης φυματινοαντίδρασης (mantoux).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

• Τα βρέφη να είναι ηλικίας από 18 μηνών έως 2,5 ετών.
• Τα νήπια να είναι ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο.

Παράλληλα, για όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις ισχύει ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ497/τα.Β΄/22.04.2002.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:
2461021461 γραμματεία και 21461021149 προϊσταμένη τμήματος  παιδικών σταθμών καθημερινά  από 08:00 πμ έως 03:00 μμ.

Περισσότερες πληροφορίες...