Επιστροφή

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση με εισοδηματικά κριτήρια του δικαιώματος εκμετάλλευσης ενός (1) περιπτέρου στη ΖΕΠ, σε ΑμεΑ, πολύτεκνους, πολεμιστές Κύπρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη παραχώρηση με εισοδηματικά κριτήρια του δικαιώματος εκμετάλλευσης μιας θέσης περιπτέρου :

  • Θέση περιπτέρου στο ΟΤ15 της ΖΕΠ

σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και Πολεμιστές Κύπρου στο Δήμο Κοζάνης, έναντι καταβολής ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/14, με τους ακόλουθους όρους και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής ως εξής :

 

1. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι κατηγορίες :

α) Άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),

β) Πολύτεκνοι, και

γ) Μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση με εισοδηματικά κριτήρια του δικαιώματος εκμετάλλευσης ενός (1) περιπτέρου στη ΖΕΠ, σε ΑμεΑ, πολύτεκνους, πολεμιστές Κύπρου