Επιστροφή

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού, Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμαρχος Κοζάνης διακηρύσσει ότι :

Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού, Γραφικής Ύλης και Μικροαντικειμένων Γραφείων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου προϋπολογισμού 42.219,21 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 9578

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27-04-2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη)  παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Περιληπτική Διακύρηξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Παράρτημα Ι (Μελέτη)

Παράρτημα ΙΙ (ΤΕΥΔ)

Παράρτημα ΙΙΙ (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς)