Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) Δήμου Κοζάνης

Με το άρθρο 6 του ν. 4604/2019 προστέθηκε, σε συνέχεια του άρθρου 70 του ν. 3852/2010, νέο άρθρο 70 Α, σύμφωνα με το οποίο ορίζεται η αναγκαιότητα σύστασης Δημοτικής Επιτροπή Ισότητας σε κάθε Δήμο της χώρας.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας είναι ένα συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει ως κύριο μέλημα την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, μέσω επισημάνσεων σχετικά με τη λήψη πιθανά πρόσθετων μέτρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής, χαράζονταν και προτείνοντας πολιτικές του Δήμου προς την ουσιαστική ισότητα των φύλων και αποτελεί το κύριο όργανο για την προώθηση και επίτευξη της ισότητας των φύλων σε δημοτικό επίπεδο.

Στο Δήμο Κοζάνης συστάθηκε Δημοτική Επιτροπή Ισότητας στις 21 Οκτωβρίου 2019 (Απόφαση Δ.Σ. αριθμ.539/2019), η οποία στο διάστημα λειτουργίας της έχει επιδείξει πλούσιο έργο συνεισφοράς στις πολιτικές και ενέργειες του Δήμου για την ένταξη της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς δράσης του, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο λειτουργίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ'αριθμ. 539/2019

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΕΠΙΣ

 

2021

 

 7/4/2021:Συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού στην πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

 Το επιστημονικό προσωπικό του Ξενώνα προσκλήθηκε στην πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Δ. Κοζάνης προκειμένου να παρουσιαστούν βασικά θέματα που άπτονται της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της επιτροπής. Παρουσίαση με τίτλο : «Βασικές έννοιες ισότητας των φύλων».

 

20/5/2021: Συνάντηση εργασίας μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο ανάδειξης της οπτικής του φύλου στις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης

 Συνάντηση εργασίας, την οποία προκάλεσε ο Δήμος Κοζάνης, προσκαλώντας σε τηλεδιάσκεψη στελέχη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Στόχος της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη συνεργασίας, στο πλαίσιο ανάδειξης της οπτικής του φύλου στις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης, η ανάπτυξη δράσεων για την ισότητα των φύλων και η πρόληψη-αντιμετώπιση των περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης που μπορεί να εμφανιστούν τόσο στις υπηρεσίες του Δήμου, όσο και στην επαφή των υπηρεσιών με τους δημότες. Στη συνάντηση αποφασίστηκε η περαιτέρω εξειδίκευση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, που θίγουν ζητήματα βίας κατά των γυναικών για την επιμόρφωση των στελεχών του Δήμου Κοζάνης, η οργάνωση ημερίδας ανάδειξης της οπτικής του φύλου στη λειτουργία του Δήμου Κοζάνης για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, η οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων για την ενδυνάμωση των αιρετών γυναικών της τοπικής αυτοδιοίκησης, και τέλος η ανάληψη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών για την ισχυροποίηση της φωνής των γυναικών στα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία.

 

24/6/2021: Επίσκεψη της Γενικής Γραμματέως  Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στο Δήμο Κοζάνης

Μετά  από πρόσκληση του Δήμου Κοζάνης πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γραφείο του Δημάρχου Κοζάνης στη οποία παραβρέθηκαν  η Γενική Γραμματέας  Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, ο Δήμαρχος Κοζάνης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, ο Εντεταλμένος του Δήμου στον τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και ο Υπεύθυνος του Ξενώνα. Συζητήθηκαν ζητήματα πολιτικών ισότητας των φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,  έγινε αναφορά στους βασικούς πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, στην    προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και  επισημάνθηκε η δημιουργία  Ψηφιακού Χάρτη Ισότητας, όπου θα αναρτώνται οι  εκδηλώσεις των δήμων, ώστε να υπάρχει κοινή δεξαμενή γνώσης. Στο πλαίσιο της συνάντησης, παρουσιάστηκε στη Γενική Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των  Φύλων, το προσχέδιο του «Σχεδίου Δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων στο Δήμο Κοζάνης», το οποίο προετοιμάστηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κοζάνης και μέσω της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας θα προταθεί προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. 

 

19/09/2021: Συμμετοχή σε δράση του Δήμου Κοζάνης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2021

Την 4η ημέρα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2021 του Δήμου Κοζάνης, γυναίκες της περιοχής συναντήθηκαν στο Δημαρχείο για τη δράση «Είμαστε σε κίνηση. Όταν οι γυναίκες στηρίζουν η μία την άλλη, ο δρόμος προς την αλλαγή», η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Κοζάνης, τον Ξενώνα Φιλοξενία Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Κοζάνης  και το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κοζάνης του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Ένας περίπατος γυναικών μέχρι την Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, όπου αναπτύχθηκε συζήτηση για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει μία γυναίκα κατά τις μετακινήσεις της και άλλα θέματα που απασχολούν τις γυναίκες σήμερα.

 

08/11/2021: Ψήφιση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα του Δήμου Κοζάνης

Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας και τον Υπεύθυνο του Ξενώνα Γυναικών Δήμου Κοζάνης και ομόφωνο ψήφισμα του από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης

 

08/12/2021: Συμμετοχή στην ημερίδα της Κ.Ε.Δ.Ε.: «Ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στο χώρο εργασίας».

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δημάρχου σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής  και ο Υπεύθυνος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών συμμετέχουν στην ημερίδα της Επιτροπής Ισότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. και στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε., της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, με θέμα «Ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στο χώρο εργασίας», που πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας.

 

2022

 

11/02/2022: Gender budgeting

Ένταξη κατά τη διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το οικονομικό έτος 2022, του κωδικού 00.64340003- Δαπάνες δημοσίων σχέσεων για το Σχέδιο Δράσης θεμάτων Ισότητας.

 

21/02/2022: Συνεργασία Δ.ΕΠ.ΙΣ.-Γυναικείας Ομάδας Χάντμπολ του Εθνικού Κοζάνης, με αφορμή τη 8 Μαρτίου (ημέρα της Γυναίκας)

Διαδικτυακό  εργαστήριο με συμμετέχουσες αθλήτριες της ομάδας χάντμπολ του Εθνικού Κοζάνης, προσωπικό του Ξενώνα  και την Προέδρο της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Κοζάνης .Στόχος ήταν η ανάδειξη μηνύματος που επιθυμεί να στείλει η ομάδα αναφορικά με το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκε το φαινόμενο της έμφυλης  βίας καθώς και η δυναμική που δημιουργήθηκε από το Ελληνικό #Me Too μετά τις καταγγελίες σεξουαλικών κακοποιήσεων γυναικών στην Ελλάδα.

Το μήνυμα που διατύπωσαν οι  αθλήτριες :«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΔΩ! #womanpower», αποτυπώθηκε σε t-shirt των αθλητριών.

 

08/03/2022: Δράση:«Η Κοζάνης λέει όχι στην έμφυλη βία»

Ανοιχτή εκδήλωση και διαδικτυακή δράση για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, σε συνεργασία με το κίνημα Strong Me, υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.  Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Δήμος Κοζάνης και το κίνημα Strong me συνεργάστηκαν ενάντια στην έμφυλη βία. Ο Δήμος Κοζάνης, με τη Δ.ΕΠ.ΙΣ. και τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών  συμμετείχε σε μια διαδραστική καμπάνια κατά των γυναικοκτονιών, με στόχο τη νομική υπόσταση του όρου. Στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης φωταγωγήθηκε, ταυτόχρονα μαζί με άλλες 29 πόλεις, το  «μνημείο», για τις γυναίκες που δολοφονήθηκαν ενώ το δικό τους μήνυμα έστειλαν ο Δήμαρχος Κοζάνης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

Παράλληλα, την Τρίτη 8 Μάρτη:

• 17 έργα καλλιτεχνών του Συλλόγου Εικαστικών Ν. Κοζάνης, κόσμησαν το φουαγιέ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης.

• 17 μουσικοί του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης πλαισίωσαν με μουσικά αποσπάσματα.

• 17 αθλητικά σωματεία της Κοζάνης έστειλαν, μέσω των social media, το δικό τους μήνυμα ενάντια στην έμφυλη βία.

 

21/03/2022: Χρήση μη σεξιστικού λόγου στα δημόσια έγγραφα και στο δημόσιο λόγο του Δήμου Κοζάνης

 Συνάντηση σχεδιασμού των ενεργειών και προγραμματισμού της εκπαίδευσης των στελεχών του Δήμου Κοζάνης για τη μη χρήση σεξιστικού λόγου στα έγγραφα και στο δημόσιο λόγο του Δήμου Κοζάνης.

 

02/04/2022: Αγώνας Χάντμπολ Γυναικών με σύνθημαΦ: «Η ισότητα είναι στο χέρι σου»

Στο περιθώριο του αγώνα πρωταθλήματος χάντμπολ κορασίδων ανάμεσα στις ομάδες του Εθνικού Κοζάνης με τις Ελπίδες Αμυνταίου, που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης, ο Δήμαρχος Κοζάνης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, μοίρασαν μπλουζάκια κατά της βίας των γυναικών στις αθλήτριες των δύο ομάδων με το μήνυμα: «Η ισότητα είναι στο χέρι σου».

Η πρωτοβουλία αποτέλεσε  συνέχεια του διαδικτυακού εργαστηρίου: «Ο Εθνικός Κοζάνης βρίσκει το σύνθημα του ενάντια στην έμφυλη βία», που πραγματοποίησε η Δ.ΕΠ.ΙΣ. και ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, με τις  αθλήτριες της ομάδας Χάντμπολ του Εθνικού Κοζάνης.

Το προσωπικό του Ξενώνα σε συνεργασία με αυτό του Συμβουλευτικού Κέντρου  διένειμε έντυπο υλικό.

 

12/04/2022: Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για μηδενικής ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους εργασίας του Δήμου Κοζάνης

Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα η λήψη μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, στους χώρους εξυπηρέτησης πολιτών, καθώς και σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα, επιχειρήσεις, υπηρεσίες και δομές του Δήμου Κοζάνης. Το ψήφισμα δημοσιοποιήθηκε σε όλα τα τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

13/04/2022: Διοργάνωση της ημερίδας: «Προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας τη σεξουαλική παρενόχληση στις τοπικές κοινωνίες»

Η 2η ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Κ.Ε.Δ.Ε. με τίτλο: «Προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας τη σεξουαλική παρενόχληση στις τοπικές κοινωνίες»  πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Κοζάνης,  σε συνεργασία με Επιτροπή Ισότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.

Η ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων που προβλέπονται στο Μνημόνιο  Συνεργασίας, που υπεγράφη μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε., της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), καθώς και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.).

Ο Δήμος Κοζάνης μέσω της ημερίδας, αλλά και του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα που έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, άνοιξε τη συζήτηση για την επίτευξη της μηδενικής ανοχής της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες, ενώ παράλληλα ανέδειξε τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει.

 

1-30/04/2022: Δημιουργία αφίσας μηδενικής ανοχής της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας του Δήμου Κοζάνης.

 

Συνεργασία του επιστημονικού προσωπικού του Ξενώνα με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Κοζάνης, στον σχεδιασμό και την προετοιμασία  αφίσας σχετικά με την προώθηση της πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας του δήμου.

 

28/06/2022: Ομιλία στην 3η ημερίδα της Κ.Ε.Δ.Ε.: «Ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στο χώρο εργασίας»

Συμμετοχή της Προέδρου της Δ.ΕΠ.ΙΣ. και του υπεύθυνου έργου του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών στην 3η κατά σειρά ημερίδα της Επιτροπής Ισότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: «Ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στο χώρο εργασίας», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Παρουσίαση της εισήγησης: «Τοπικά Σχέδια Δράσης για την Ισότητα: Από το σχεδιασμό στην εφαρμογή καλών πρακτικών».

 

04/07/2022: Έναρξη έρευνας για την κατάρτιση του μητρώου αιρετών γυναικών του Δήμου Κοζάνης

Αρχειακή έρευνα με καταγεγραμμένα μέλη των δημοτικών συμβουλίων Δήμου Κοζάνης σε βάθος χρόνου με στόχο τον εντοπισμό του αριθμού γυναικών που εκλέχθηκαν και την καταγραφή τους σε ενιαίο μητρώο γυναικών

 

14/10/2022: Παρουσίαση του «Τοπικού  Σχεδίου  Δράσης για την Ισότητα: Από το σχεδιασμό στην εφαρμογή καλών πρακτικών», στην . 4η ενημερωτική ημερίδα της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: «Ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στο χώρο εργασίας» στο Δήμο Λαμιέων

 Η πολιτική του Δήμου Κοζάνης για την ισότητα παρουσιάστηκε σε ημερίδα της ΚΕΔΕ. Στην 4η ενημερωτική ημερίδα της Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: «Ενημέρωση για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στο χώρο εργασίας», συμμετείχε ο Δήμος Κοζάνης Στην ημερίδα παρέστησαν η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας,  καθώς και ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. Οι δύο αιρετοί ήταν προσκεκλημένοι ώστε να πραγματοποιήσουν παρουσίαση με θέμα  «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα: Από το σχεδιασμό στην εφαρμογή καλών πρακτικών». Υπενθυμίζεται, ότι ο Δήμος Κοζάνης αποτελεί υπόδειγμα για τους άλλους δήμους, καθώς έχει ψηφίσει και ήδη υλοποιεί το μοναδικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα στη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί, πως πρόκειται για την τέταρτη ημερίδα που διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ισότητας της Κ.Ε.Δ.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Κ.Ε.Δ.Ε., της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας. 
 

7/11/2022:  Δημοσίευση Δελτίου Τύπου και βίντεο με θέμα:«Σχέδιο Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα-Ένα στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε»

Δημιουργία βίντεο παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης για την Έμφυλη Ισότητα του Δήμου Κοζάνης. Τις αρχές της Ισότητας των Φύλων στη λειτουργία των υπηρεσιών του και στην επαφή με τους δημότες και τις δημότισσες, έχει εντάξει ο Δήμος Κοζάνης με την ψήφιση και την υλοποίηση του «Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων 2022-2024». Με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 313/2021, ο Δήμος Κοζάνης  επικύρωσε δημόσια τη δέσμευση υπέρ της αρχής της Ισότητας των Φύλων και την ένταξη της διάστασης του φύλου στο σύνολο των πολιτικών του, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζει το Σχέδιο Δράσης στην πράξη. Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων.

 

24/11/2022: Απόδοση στην κώδινα Braille του Σχεδίου Δράσης για την ένταξη της ισότητα των φύλων

Στον κώδικα braille, το σύστημα γραφής και ανάγνωσης των τυφλών ατόμων, αποδόθηκε το Σχέδιο Δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων στο Δήμο Κοζάνης. 
Στόχος η ουσιαστική ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους. 
Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης για την εκτύπωση δύο αντιτύπων.

 

24/11/2022: Απόδοση στη νοηματική  του Σχεδίου Δράσης για την ένταξη της ισότητα των φύλων

Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία από την απόδοση στη νοηματική και με υπότιτλους των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας πήρε την πρωτοβουλία να αποδώσει, με τον ίδιο τρόπο, και το Σχέδιο Δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων.

Ο Δήμος Κοζάνης έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία μιας κοινωνίας, όπου όλοι οι πολίτες θα έχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες, αλλά και ίσο δικαίωμα στην πληροφόρηση. (ΒΙΝΤΕΟ)

 

25/11/2022: Ο Δήμαρχος Κοζάνης στέλνει το μήνυμα για τη μη ανοχή της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας

 Τοποθέτηση στο Δημαρχείο, από τον Δήμαρχο Κοζάνης, της πρώτης αφίσας με το μήνυμα «Μηδενικής ανοχής της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας». Η δράση υλοποιήθηκε παρουσία της Αντιδημάρχου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, , του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας, καθώς και στελεχών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και της Ψυχολόγου του Ξενώνα. Αντίστοιχες αφίσες θα τοποθετηθούν σταδιακά σε όλα τα κτήρια του Δήμου Κοζάνης, στέλνοντας το μήνυμα ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας.

 

25/11/2022: «Γίνε η Δύναμή σου»: Εκστρατεία ενημέρωσης του Δήμου Κοζάνης για τη βία κατά των γυναικών με αυτοκόλλητα σε καταστήματα.

Μία σημαντική πρωτοβουλία του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κοζάνης και αγκαλιάστηκε και υποστηρίχθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, ξεκίνησε σημειολογικά την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Στην προσπάθεια προσέγγισης οποιασδήποτε γυναίκας μπορεί να χρειάζεται βοήθεια και υποστήριξη, τοποθετήθηκαν ενημερωτικά αυτοκόλλητα σε καίρια σημεία (γυναικείες τουαλέτες, γυναικεία δοκιμαστήρια ρούχων κ.α.) των καταστημάτων εστίασης και των εμπορικών καταστημάτων γυναικείων ενδυμάτων. Η πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων του Δήμου Κοζάνης, απευθύνεται σε γυναίκες που χρειάζονται υποστήριξη. Μέσα στις συνθήκες ιδιωτικότητας που παρέχουν τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα, οι γυναίκες που ενδιαφέρονται θα μπορούν να πάρουν τα στοιχεία επικοινωνίας αναφορικά με τις δομές που λειτουργούν στην πόλη της Κοζάνης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών: του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Κοζάνης του Κ.Ε.Θ.Ι και του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Κοζάνης.

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης και Σωματείο Εστίασης Κοζάνης «Ερμής», η συμμετοχή των οποίων έχει καθοριστική σημασία στη μετάδοση του μηνύματος προς τις γυναίκες κάθε ηλικίας της τοπικής κοινωνίας. Τα καταστήματα των μελών των δύο συλλόγων θα αποτελέσουν τον «αγγελιοφόρο» του μηνύματος, και θα συμβάλουν ουσιαστικά στον αγώνα για μία κοινωνία χωρίς διακρίσεις και βία.

 

25/11/2022: Δήμος Κοζάνη: Μνημόνια συνεργασίας με φορείς για την προώθηση και υπεράσπιση των φύλων

Μνημόνια συνεργασίας για την προώθηση και υπεράσπιση της ισότητας των φύλων υπέγραψαν ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας και εκπρόσωποι τριών φορέων, στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα. Συγκεκριμένα, με αφορμή την 25η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, οι εκπρόσωποι των τριών φορέων:

  • Αθανάσιος Δραγατσίκας, πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης
  • Αλέξανδρος Βουτύρής, πρόεδρος  Σωματείου Εστίασης Κοζάνης «Ερμής» και
  • Βασιλική Βόντσα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης

υπέγραψαν το μνημόνιο συνεργασίας με το Δήμο Κοζάνη, δεσμευόμενοι για την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης.

Η γραπτή επισφράγιση της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε παρουσία της Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Μελετών & Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, Νούλας Τουμπουλίδου, του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας., Παιδείας και Πολιτισμού, Γρηγόρη Τζουμερκιώτη, καθώς και στελεχών των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης και μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. Κοινό σημείο αναφοράς και στα τρία μνημόνια συνεργασίας αποτελεί η ανάπτυξη ενός πλαισίου αμοιβαίας κατανόησης, ειλικρινούς διάθεσης συνεργασίας και γόνιμου διαλόγου, με στόχο την παραγωγή ολοκληρωμένων προτάσεων και στοχευμένων μέτρων για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, αλλά και την από κοινού συμβολή στην υλοποίηση τους. Στόχος η διοργάνωση πρωτοβουλιών, δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας ή άλλης μορφής ενεργειών σε συνεργασία με τους φορείς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κοζάνης. Η συμφωνία των μερών να εργασθούν από κοινού για την επιτυχία των συμφωνούμενων δράσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων, ενσαρκώθηκε ήδη στις πρώτες δράσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή. Οι εν λόγω δράσεις θα αποτελέσουν ένα μικρό λιθαράκι στη μάχη ενάντια στη βία κατά των γυναικών, τη σεξουαλική παρενόχληση και την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων.

 

25/11/2022: Εκδήλωση: Οι γυναίκες από το 1922 έως το 2022 μέσα από τις τέχνες: Η ευαλωτότητα και η δύναμή τους.

 Υπό την αιγίδα του Δήμου Κοζάνης, της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και της Επιτροπής για την επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή του Δήμου Κοζάνης, ο Ξενώνας  σε συνδιοργάνωση με τον Μικρασιατικό Σύλλογο Π.Ε. Κοζάνης, υλοποίησαν εκδήλωση με τίτλο: «Οι γυναίκες από το 1922 έως το 2022 μέσα από τις τέχνες: Η ευαλωτότητα και η δύναμή τους», στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν: το Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης του Κ.Ε.Θ.Ι., το Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης Δ.Ω.Κ., η Ένωση Ποντίων Κυριών Δυτικής Μακεδονίας «Η Μνήμη», η Κοινότητα Μαυροδενδρίου και ο Σύλλογος Γυναικών Κοζάνης. 

 

29/11/2022:Παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Ομφάλης βίας.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης, με την υπστήριξη του Δήμου Κοζάνης και με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του σχολείου στην έμφυλη κοινωνικοποίηση των εφήβων και στη διαμόρφωση υγιών στάσεων και αξιών αναφορικά με τις διαφυλικές τους σχέσεις, προγραμμάτισε εκπαιδευτικές δράσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων και της βίας λόγω φύλου στην εκπαιδευτική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε συνάντηση εργασίας εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης, με θέμα «Παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας». Η δράση απευθύνθηκε , κυρίως στον νέο θεσμό των Συμβούλων Σχολικής Ζωής των σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Κοζάνης, οι οποίοι στη συνέχεια θα λειτουργήσουν ως εμψυχωτές για τη διάχυσή των αποτελεσμάτων και την εκπόνηση δράσεων στα σχολεία. Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε με τη συνδρομή του Δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, περιελάμβανε εισηγήσεις από το εξειδικευμένο προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης του Κ.Ε.Θ.Ι. και του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κοζάνης σχετικά με τα Δίκτυα και τις Δομές Πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας, τα χαρακτηριστικά της ενδοοικογενειακής βίας, τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα σημάδια που εγείρου υποψίες ενδοοικογενειακής βίας, το Νομικό Πλαίσιο και τον ρόλο των εκπαιδευτικών, καθώς και το ρόλο της διεπιστημονικότητας. Παράλληλα, εκπαιδευτικοί της Δ.Δ.Ε. Κοζάνης παρουσίασαν προγράμματα και καλές πρακτικές που έχουν υλοποιήσει στα σχολεία τους.

 

2023

 

03/05/2023: Στη δημιουργία Ηλεκτρονικού θεματικού Καταλόγου Ισότητας και Φύλων προχώρησε η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Στο πλαίσια της υπ. Αριθμ. 313/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Κοζάνης με θέμα «Έγκριση Σχεδίου Δράσης για την ένταξη της ισότητας των φύλων στο Δήμο Κοζάνης» η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης προχώρησε στη δημιουργία Ηλεκτρονικού θεματικού Καταλόγου Ισότητας και Φύλων μέσω του online καταλόγου της (https://opac.kozlib.gr/)
Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος έχει την ονομασία “Βιβλία για την ισότητα” και περιλαμβάνει τη συγκέντρωση βιβλίων που ειδικεύονται στο φεμινισμό και τις γυναίκες γενικότερα. Ο Ηλεκτρονικός κατάλογος διευκολύνει στην άμεση και γρήγορη πρόσβαση στις θεματικές πληροφορίες σχετικά με τη θεματική του φύλου που έχει η Βιβλιοθήκη στη συλλογή της. Ο εγγραφές είναι όλες τεκμηριωμένες και θα δίνουν την επιπλέον πληροφόρηση για την κατάσταση του βιβλίου του (αν είναι δανεισμένο, ημερομηνία επιστροφής κλπ)