Επιστροφή

Ανάρτηση κτηματολογικού διαγράμματος και πίνακα για την διατύπωση παρατηρήσεων επί της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της Ποντοκώμης

Αναρτήθηκαν χθες 8.8.2011 ημέρα Δευτέρα στο Δήμο Κοζάνης (Δημοτικό Κατάστημα Ποντοκώμης) ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 28.8.2011, για διατύπωση τυχόν παρατηρήσεων επί της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του προς μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης έκτασης 887.230,56 τ.μ. (ΟΠΚ3) για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος από τη ΔΕΗ ΑΕ:

 

1.    Κτηματολογικό Διάγραμμα που απεικονίζει τις προ απαλλοτρίωση εκτάσεις με τις επιμέρους ιδιοκτησίες

2.    Κτηματολογικό Πίνακα με τους φερόμενους ιδιοκτήτες, τα εμβαδά και τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των προς απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών