Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Ασύρματο Δίκτυο Wifi

O Δήμος Κοζάνης στα πλαίσια ψηφιακής πολιτικής αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάπτυξη σημείων ελεύθερης πρόσβασης προς τους πολίτες στα πρότυπα πολλών Δήμων προκειμένου να εγγυηθεί πρόσβαση στο Διαδίκτυο με μηδενικό κόστος σε δημόσιους χώρους (συνάθροισης, μαζικού αθλητισμού, δημοτικά πάρκα) για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης. Το έργο ανάπτυξης σημείων ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο επεκτείνεται συνεχώς δεδομένου ότι το Διαδίκτυο θεωρείται πλέον κοινωνικό και δημόσιο αγαθό.

Το ασύρματο δίκτυο εξυπηρετεί εξωτερικούς χώρους καλύπτοντας σημεία συνάθροισης πολιτών και επισκεπτών και κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος (κτίρια δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων). Με τη χρήση συσκευών τεχνολογίας WiFi, όπως φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές tablet, μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet όταν είστε εντός της εμβέλειας της υπηρεσίας. Για να συνδεθείτε στο δίκτυο, απλά ενεργοποιείται το WiFi στην συσκευή σας και επιλέγετε το δίκτυο με SSID Dimos Kozanis. Για να δοθεί ίση ευκαιρία σε όλους να απολαύσουν την υπηρεσία αυτή αλλά για να αποφευχθεί η κατάχρηση της υπηρεσίας, υπάρχει όριο εύρους ζώνης (bandwidth) 2 έως 5 Mbps.

Ωστόσο, οι πολίτες που κάνουν χρήση του σημείου ασύρματης πρόσβασης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ταχύτητα πρόσβασης τους εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες (το επιθυμητό σημείο πρόσβασή, την απόστασή από τους διαθέσιμους κόμβους, τον αριθμό των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι ταυτόχρονα, την τρέχουσα πραγματική ταχύτητα και τον φόρτο των τηλεπικοινωνιακών γραμμών).

Πληροφορίες - Βλάβες:

email: tpe@cityofkozani.gov.gr

Σήμεια Ασύρματης Πρόσβασης

Πατήστε εδώ για να ανοίξει ο χάρτης σε νέο παράθυρο.

 

Όροι Χρήσης Ασύρματου Δικτύου Δήμους Κοζάνης

Με τη σύνδεσή σας στο ασύρματο δίκτυο, θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης που περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα.

Η παροχή της Υπηρεσίας υπόκειται στην πολιτική, πρακτική και διαδικασίες του Δήμου Κοζάνης. Ο Δήμος Κοζάνης δικαιούται, να προβεί σε τροποποίηση και/ή αναθεώρηση των Όρων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Υποχρεώσεις  - Ενέργειες Χρηστών:

1. Ο Χρήστης οφείλει να μην παραβιάζει ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 2251/94 "Περί προστασίας καταναλωτών", του ν. 2121/92 για την πνευματική ιδιοκτησία, του ν. 2472/97 για την προστασία των δεδομένων και το ν. 2774/1999 για την προστασία των δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, και αντίστοιχες Οδηγίες και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών Οργανισμών κ.λ.π.

2. Περαιτέρω απαγορεύεται να διακινεί παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, να τοποθετεί και να αποστέλλει ιομορφικά προγράμματα, να διακινεί πορνογραφικό και βίαιο περιεχόμενο, να  επιδίδεται σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήματα του Δήμου Κοζάνης ή τρίτων, η μαζική αποστολή μη ζητηθείσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για εμπορικούς ή μη σκοπούς (spamming) ή την παράλειψη πράξεων που απαγορεύουν την αποστολή spamming.

3. Ο Χρήστης θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του συστήματος και του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί για να μπορεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και για κάθε παράβαση, ή αναρμόδια χρήση τους ή γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών.

4. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι το ΙΝΤΕΡΝΕΤ είναι ανοικτό περιβάλλον, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων του, ότι οφείλει να ενεργεί με υπερβολική επιμέλεια παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα.

5. Λόγω της φύσης του ασύρματου δικτύου, ο χρήστης θα πρέπει να αποφεύγει την αποστολή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (PIN, αριθμούς πιστωτικών καρτών, κωδικών πρόσβασης κλπ) χωρίς να είναι ενεργοποιημένο το αντίστοιχο πρωτόκολλο ασφαλείας (https , ftps κλπ).

6. Με την είσοδό σας στο Ασύρματο δίκτυο, αποδέχεστε ότι ανήκετε σε ένα κοινό δίκτυο με άλλους χρήστες. Προσοχή λοιπόν στους φακέλους και τα αρχεία που έχετε κοινόχρηστα. 

7. Ο χρήστης δε μπορεί να χρησιμοποιεί την ασύρματη σύνδεση για εμπορικούς σκοπούς.

Υποχρεώσεις -  Ενέργειες Δήμου Κοζάνης:

1. Η σύνδεσή σας παρέχεται ως έχει. ∆εν πηγάζει κανένα δικαίωμα και καμία απαίτηση προς τον Δήμο Κοζάνης σχετικά με την παροχή αυτή.

2. Η διαθεσιμότητα της πρόσβασης δεν είναι εγγυημένη. Ο Δήμος Κοζάνης κάνει κάθε προσπάθεια για την αδιάλειπτη πρόσβαση των χρηστών.

3. Ο Δήμος Κοζάνης δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά και/ή βλάβη υποστεί ο χρήστης και/ή οποιοσδήποτε τρίτος από την προσωρινή και/ή μόνιμη διακοπή της Υπηρεσίας.

4. Ο Δήμος Κοζάνης δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης χρησιμοποιεί την Υπηρεσία κατά τρόπο προσβλητικό, καταχρηστικό, άτιμο, άσεμνο, ενοχλητικό και γενικά καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο οποίος αντίκειται στην νομοθεσία και/ή παραβιάζει τα  δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.»