Επιστροφή

Δράσεις του Δήμου Κοζάνης σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Ο Δήμος γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας που πλήττουν την περιοχή και με δεδομένα τα σκληρά οικονομικά μέτρα και την αλλαγή στο τοπίο της απασχόλησης, αναλαμβάνει σε συνεργασία με την Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την υλοποίηση δράσεων που στόχο έχουν την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού κλίματος στο Δήμο Κοζάνης.

Στο πλαίσιο της στήριξης του νέου ανθρώπινου δυναμικού, ο Δήμος Κοζάνης απευθύνεται σε νέους πολίτες χωρίς εργασία, που θέλουν να συμμετέχουν στις ανοιχτές δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Κύριος στόχος είναι η παροχή εφοδίων και γνώσεων στους νέους ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς και η στήριξη της καινοτομίας στην δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρήσεων.

 

Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις θα περιλαμβάνουν:

1. εργαστήρι επαγγελματικού προσανατολισμού & ένταξη στην αγορά εργασίας

 

·      τεχνικές αναζήτησης εργασίας (20 ατόμων)

Δευτέρα 5/11/2012

·      τεχνική βιογραφικού & συνοδευτικής επιστολής 20 ατόμων)

Τρίτη 6/11/2012

·      η τέχνη της συνέντευξης 20 ατόμων)

Τετάρτη 7/11/2012
 
Ώρες εργαστηρίων : 10.00-13.00

Χώρος: ΚΕΚ Δήμου Κοζάνης (Αργυροκάστρου 13)

 

Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dasta.uowm.gr/aitisi_career/

 
 
 

2. εργαστήρι νεανικής επιχειρηματικότητας (40 ατόμων)

· επιχειρηματική δραστηριοποίηση

· ανάπτυξη νέων προϊόντων

· σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων

· παροχή επιχειρηματικών συμβουλών σε θέματα:

- επιχειρηματικής λειτουργίας

- υλοποίησης επιχειρηματικής ιδέας

· διοργάνωση διαγωνισμού νέων επιχειρηματικών ιδεών & σχεδίων

 

Έναρξη εργαστηρίων: 8/11/2012, 16.00

Ώρες εργαστηρίων: κάθε Τετάρτη 16.00-20.00

Χώρος: ΚΕΚ Δήμου Κοζάνης (Αργυροκάστρου 13)

 

Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dasta.uowm.gr/aitisi_epixeirimatikotita/

 
 
3. πρακτική άσκηση φοιτητών στις Υπηρεσίες του Δήμου.
 
 

Οι παραπάνω «ανοιχτές» δράσεις πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα και τον συντονισμό του Δήμου Κοζάνης και της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μέσω των οργανωμένων της υποδομών, Γραφείο Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 
 
Πληροφορίες:
 

·    για το εργαστήρι επαγγελματικού προσανατολισμού & ένταξης στην αγορά εργασίας στο τηλ. 24610 56251-2

 
  • για το εργαστήρι νεανικής επιχειρηματικότητας στο τηλ. 214610 56250-3-4
 

Για την συμμετοχή στα εργαστήρια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.