Επιστροφή

Έναρξη των τμημάτων μαζικού αθλητισμού του Δήμου Κοζάνης

 

Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού Νεολαίας Κοζάνης ανακοινώνει την έναρξη των τμημάτων μαζικού αθλητισμού για την περίοδο  2012-2013:

 

1.      Αερόμπικ, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 10:00-11:00 π.μ. (Κλειστό Γυμναστήριο Σκ΄ρκας)

2.      Αερόμπικ, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 3:00 – 4:00μ.μ. (Κλειστό Γυμναστήριο Σκ΄ρκας)

3.      Πιλάτες, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 7:00 – 8:00 μ.μ. (Κλειστό Γυμναστήριο Σκ΄ρκας)

4.      Πιλάτες, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 3:15 – 4:15 μ.μ. (Κλειστό Γυμναστήριο Βερμίου)

5.      Ώρες κοινού - μπάσκετ: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 5:00μ.μ. – 7:00μ.μ. (Κλειστό Γυμναστήριο Σκ΄ρκας)

6.      Ώρες κοινού - μπάσκετ: Δευτέρα 4:15 – 5:15μ.μ , Τετάρτη 6:15 – 7:15 (Κλειστό Γυμναστήριο Βερμίου)

7.      Ώρες κοινού – μπάσκετ Γυναικών: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 2:00μ.μ. – 3:00μ.μ. (Κλειστό Γυμναστήριο Σκ΄ρκας)

8.      Zumba / (Ζούμπα): Τρίτη – Πέμπτη 10:00-11:00 π.μ. (Κλειστό Γυμναστήριο Σκ΄ρκας)

 

Έναρξη προγραμμάτων Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012.

Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Κοζάνης

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 24610 34311(Δ.Α.Κ)και 24610 29843 (ΟΑΠΝ)