Επιστροφή

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΛΟΥΤΑ ΣΤΟΝ ΑΡΘΟΥΡΟ ΖΕΡΒΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

 

Κύριε Πρόεδρε,

Οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές για το μέλλον της ΔΕΗ των λιγνιτών και της περιοχής.

Ο νέος Δήμος Κοζάνης ένας Δήμος που έχει στα όριά του εργοστάσια παραγωγής σχεδόν 3000 MW  από λιγνίτες, καθώς και τα αντίστοιχα ορυχεία, έχει κάθε λόγο να παρακολουθεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την πορεία της ΔΕΗ και ιδιαίτερα τις αποφάσεις που αφορούν το λεκανοπέδιο.

Ζητήσαμε συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ πριν την συνεδρίαση του Δ.Σ. ( η οποία δεν κατέστη δυνατό να γίνει ) για να σας μεταφέρουμε το έντονο  ενδιαφέρον μας αλλά και τις ανησυχίες μας για την κατασκευή  της 5ης Μονάδας – τις μετεγκαταστάσεις τις προσλήψεις και για μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν τη ΔΕΗ και την περιοχή μας.

 

Αγαπητέ  Κύριε Πρόεδρε,  Μέλη του Δ.Σ.,

 Θέλουμε να σας επαναλάβουμε ότι η κατασκευή της 5ης Μονάδας του ΑΗΣ Πτολ/δας είναι καθοριστικής σημασίας για την χώρα, την Ανάπτυξη της το περιβάλλον, την επάρκεια και την ασφαλή τροφοδοσία της Αγοράς. Επιπλέον η κατασκευή της Πτολεμαΐδας 5 ενισχύει την διεκδίκηση μας για τις μετεγκαταστάσεις Ποντοκώμης – Ακρινής, αποτελεί ένα έργο σημαντικής περιβαλλοντικής αναβάθμισης αφού θα αντικαταστήσει τις παλιές ρυπoγόνες μονάδες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και  συμβάλει στην ορθολογιστική εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της περιοχής.

 Είναι ως εκ τούτου μεγάλη η ευθύνη σας να αντιμετωπίσετε όλα τα προβλήματα που αναφύονται κατά την διαγωνιστική διαδικασία, και να προχωρήσετε το συντομότερο δυνατό στην ανάθεση κατασκευής της μονάδας.

Σήμερα που το Δημαρχείο της Κοζάνης του μεγαλύτερου ενεργειακού Δήμου της πατρίδας μας έχει καταληφθεί από εργαζομένους της ΔΕΗ δηλώνουμε για άλλη μια φορά αλληλέγγυοι στον αγώνα για : 

1.      Την διατήρηση του ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής.

2.     Την άμεση διενέργεια προλήψεων.

3.     Την επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής της Πτολεμαΐδας 5.

4.     Την προστασία του περιβάλλοντος.

5.     την πλήρη και ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της περιοχής μας.

 

 Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Λάζαρος Μαλούτας