Επιστροφή

Επιστροφή μελετών στους συμμετέχοντες του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού πλατείας Νίκης

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Πλατείας Νίκης, ότι μπορούν να παραλαμβάνουν τις μελέτες τους από το Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο, καθημερινώς από Δευτέρα 11-7-2011 και ώρα 9.30-13.00. 

Η επιστροφή θα γίνει με μέριμνα και δαπάνες των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 17 της υπ’ αριθμ. 21203 αναλυτικής διακήρυξης), με την προσκόμιση από αυτούς της σχετικής απόδειξης του Ταχυδρομείου ή της μεταφορικής εταιρείας με την οποία εστάλησαν στο Δήμο οι συμμετοχές στο διαγωνισμό.